กรมการพัฒนาชุมชนจับมือจังหวัดภูเก็ต จัดงาน OTOP ภูมิภาค ประจำปี 2562 สร้างรายได้และช่องทางการตลาดแก่สินค้า OTO

         กรมการพัฒนาชุมชนจับมือจังหวัดภูเก็ต จัดงาน OTOP ภูมิภาค ประจำปี 2562 สร้างรายได้และช่องทางการตลาดแก่สินค้า OTOP ระหว่างวันที่ 13-19 มี.ค.62

          เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2562 บริเวณเวทีกลางสะพานหิน อ.เมือง จ.ภูเก็ต นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ร่วมกับนายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานเปิดงาน “OTOP ภูมิภาค ประจำปี 2562 ที่จังหวัดภูเก็ต” ภายใต้แนวคิด OTOP ทั่วไทยรวมไว้ในที่เดียว “ OTOP One Stop Shopping Market ตลาดโอทอปช็อปฟิน อิน ครบวงจร” ซึ่งกรมการพัฒนาชุมชน (พช.) จัดขึ้น โดยมี นายกิติพล เวชกุล พัฒนาการจังหวัดภูเก็ต , หัวหน้าส่วนราชการ,หน่วยงานภาครัฐ,เอกชน,ประชาชน ,สื่อมวลชนและนักท่องเที่ยวเข้าร่วมจำนวนมาก ทั้งนี้งานดังกล่าวกำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 13-19 มีนาคมนี้

         สำหรับการจัดงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อสืบสานการใช้ทรัพยากรและภูมิปัญญาท้องถิ่นในการพัฒนาสินค้าโอทอป, เผยแพร่ และประชาสัมพันธ์การดำเนินโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ รวมทั้งสนับสนุนให้ผู้ผลิต ผู้ประกอบการโอทอปได้เรียนรู้ทักษะด้านการบริหารจัดการและการตลาด โดยมีบูทจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์โอทอป จำนวน 312 บูท แบ่งเป็น สินค้าโอทอประดับ 3-5 ดาว จำนวน 270 บูท อาทิ ผ้า เครื่องแต่งกาย เครื่องประดับ ของตกแต่ง สมุนไพร เป็นต้น, อาหารชวนชิม 38 บูท และการสาธิตกระบวนการนำทรัพยากรและภูมิปัญญาท้องถิ่นมาพัฒนาเป็นสินค้าโอทอป จำนวน 4 ราย ซึ่งผลิตภัณฑ์ที่นำมาจำหน่ายนั้นได้รับการคัดสรรมาเป็นอย่างดีจากทั่วประเทศ โดยตั้งเป้ายอดการจำหน่ายไม่ต่ำกว่า 50 ล้านบาท

         นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กล่าวว่า จากการขับเคลื่อนโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์มาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2544 จนถึงปัจจุบันมีผู้มาลงทะเบียนเป็นผู้ผลิตผู้ประกอบการโอทอปมากถึง 80,141 ราย จำนวน 167,403 ผลิตภัณฑ์ ซึ่งได้รับการยกระดับคุณภาพและมาตรฐานให้สูงขึ้น มีการผลิตภัณฑ์ตามกลุ่มผลิตภัณฑ์ เช่น การสร้างกลุ่มโอทอป การพัฒนากลุ่มผลิตภัณฑ์จักสานย่านลิเภา,ใบไม้สีทอง เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีการดำเนินงานโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี ได้แก่ การพัฒนากระเป๋าแบรนด์เนมและการพัฒนาผลิตภัณฑ์โอทอป เพื่อจำหน่ายบนสายการบิน (OTOP on Board ) ผลจากการพัฒนาทำให้ยอดจำหน่ายในปี 2561 มีมากกว่า 193,000 ล้านบาท เพิ่มจากปีที่ผ่านมา 22% และในปี 2562 ได้ตั้งเป้าหมายยอดจำหน่าย ไว้จำนวน 230,000 ล้านบาท ซึ่งการจัดงาน OTOP ภูมิภาค ถือเป็นกิจกรรมหนึ่งที่จะทำให้ยอดจำหน่ายสินค้าโอทอปเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด ซึ่งในปีงบประมาณ 2562 กำหนดจัดทั่วประเทศ 5 ครั้ง ใน 4 ภูมิภาคได้แก่ จังหวัดนครศรีธรรมราช, นครราชสีมา, ขอนแก่น, ภูเก็ต และกำแพงเพชร

#Phuket  #Thailand #กินไหนดีภูเก็ต #มีเดียภูเก็ต #ข่าวภูเก็ต #ท่องเที่ยวภูเก็ต #อาหารภูเก็ต #ช้อปปิ้งภูเก็ต​ #โรงแรมภูเก็ต​ #อสังหาฯภูเก็ต​ #เศรษฐกิจ​ภูเก็ต​ #www.phuketprice.com #ภูเก็ตไพรซ์