การขยี้ตารุนแรงและบ่อยครั้งอาจเสี่ยงต่อ….ภาวะหนังตาตก

         โดย แพทย์หญิงฝนทิพย์ ณ ป้อมเพชร จักษุแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการตกแต่งและเสริมสร้าง ศูนย์จักษุ โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต ให้สัมภาษณ์รายการ “Doctor on Air” ทางสถานีวิทยุ 97 Mazz Radio เพื่อให้ความรู้เรื่องสาเหตุและปัจจัยเสี่ยงที่ส่งผลให้เกิดภาวะหนังตาตกซึ่งอาจทำให้การมองเห็นลดลง รวมทั้งอาการและการรักษา พร้อมแนะนำวิธีการดูแลถนอมดวงตา เพื่อป้องกันการเกิดภาวะหนังตาตกที่อาจส่งผลเสียต่อสุขภาพในอนาคต เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา


#Phuket
#Thailand
#กินไหนดีภูเก็ต
#มีเดียภูเก็ต
#ข่าวภูเก็ต
#ท่องเที่ยวภูเก็ต
#อาหารภูเก็ต
#ช้อปปิ้งภูเก็ต​
#โรงแรมภูเก็ต​
#อสังหาฯภูเก็ต​
#เศรษฐกิจ​ภูเก็ต​
#www.phuketprice.com
#ภูเก็ตไพรซ์