การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ภูมิภาคภาคใต้ ร่วมกับ บริษัท ฟรายเดย์ ทริป จำกัด ชีพจรลง South Outdoor Education

         วันที่ 29 สิงหาคม​ 2562​ เวลา 13.30​ น. นายนิธี สีแพร ผู้อำนวยการภูมิภาคภาคใต้ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย พร้อม นางกนกกิตติกา กฤตย์วุฒิกร ผู้อำนวยการสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานภูเก็ต, นายชูชาติ อ่อนเจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานพังงา, นายอภิชัย อรัญญิก ผู้อำนวยการสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานกระบี่ แถลงข่าวร่วมกับ บริษัท ฟรายเดย์ ทริป จำกัด ซึ่งเป็นบริษัท นำเที่ยว ชุมชนท่องเที่ยวย่านเมืองเก่าภูเก็ต ชุมชนบ้านท่าดินแดง จ.พังงา ชุมชนท่องเที่ยวแหลมสัก จ.กระบี่ ททท. สำนักงานภูเก็ต สำนักงานพังงา และสำนักงานกระบี่ กำหนดจัดกิจกรรมโครงการ #ชีพจรลง South Outdoor Education ขึ้นระหว่างวันที่ 15 กรกฎาคม ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562​

         ตามแผนการตลาดท่องเที่ยวประจำปีงบประมาณ 2562​ ภายใต้โครงการ Go Local, Go Andaman โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมและเป็นการต่อยอดด้านการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ (Creative Tourism) แบบยั่งยืน (Sustainable Tourism) ก่อประโยชน์ต่อการท่องเที่ยวในพื้นที่ชุมชน กระตุ้นให้เกิดการพัฒนาและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับพื้นที่ชุมชนเพิ่มมากขึ้น และกระตุ้นนักท่องเที่ยวให้เดินทางภายในประเทศ อีกทั้ง ยังสามารถส่งเสริมให้เกิดการประชาสัมพันธ์ประเทศไทยไปสู่นานาชาติได้อีกทางหนึ่ง โดยได้รับความร่วมมือจากโรงเรียนนำร่องในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ที่มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาด้านการศึกษา กิจกรรมการเรียนรู้ และทักษะของเยาวชน กลุ่ม Gen Y ที่เข้าร่วมเป็นพัมธมิตรโครงการฯ นำนักเรียนและครูออกเดินทางสัมผัสประสบการณ์การเรียนรู้นอกห้องเรียนในพื้นที่ชุมชนภาคใต้ เส้นทาง ภูเก็ต – พังงา – กระบี่

         นายนิธี สีแพร ผู้อำนวยการภูมิภาคภาคใต้ ททท. เปิดเผยว่า โครงการ #ชีพจรลงSouth Outdoor Education สอดคล้องกับโครงการ Go Local, Go Andaman เนื่องจากภาคใต้ในพื้นที่ฝั่งอันดามันมีความสวยงาม เต็มไปด้วยมนต์เสน่ห์ของความอุดมสมบูรณ์ของทะเล ป่าเขา น้ำตก แม่น้ำ วิถีชีวิตของคนท้องถิ่น อาหารท้องถิ่นที่โดดเด่น และมีความหลากหลายทางวัฒนธรรม จึงได้จัดกิจกรรมท่องเที่ยวชุมชน เพื่อปลูกฝังให้เยาวชนรักษ์ถิ่นฐานบ้านเกิด เรียนรู้วิถีชีวิต ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ศาสนา อาหารถิ่น และร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติที่อยู่ในพื้นที่ ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้และลงมือทำที่หลากหลายอันเป็นสื่อการเรียนการสอนนอกสถานที่ ทั้งยังส่งเสริมให้ภาคใต้เป็นศูนย์การเรียนรู้นอกห้องเรียนไม่ว่าจะเป็น กิจกรรมยลเมืองเก่า เล่าความหลังสัมผัสวิถีเสน่ห์เมืองทุ่งคา ณ ชุมชนเมืองเก่าภูเก็ต สัมผัสวิถีวัฒนธรรมบาบ๋า ย่าหยา หรือจะเป็นกิจกกรรมสนุกๆ ที่ชุมชนบ้านท่าดินแดง จ.พังงา ชุมชนมากของดีแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ พายเรือเรียนรู้ระบบนิเวศน์ป่าโกงกาง ที่ขาดไม่ได้คือกิจกรรมการเรียนรู้ที่ชุมชนท่องเที่ยวแหลมสัก จ.กระบี่ ดินแดนวัฒนธรรมสามสาย ล่องเรือหัวโทงท่องเที่ยววิถีประมงพื้นบ้าน มหัศจรรย์ทะเลอ่าวลึกสัมผัสทะเลอันดามันแบบ 360 องศา CSR คืนกล้วยไม้สู่ป่าร่วมปลูกกล้วยไม้อนุรักษ์พันธุ์พื้นเมือง และ

         นอกจากนั้น ยังมี workshop ลองทำขนมสไตล์บาบ๋าที่มีเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นอีกด้วย โดยในพื้นที่มีกิจกรรมการเรียนรู้ที่ มีหลากหลายในแต่ละเส้นทาง ทำให้โรงเรียนที่สนใจสามารถเลือกจัดกิจกรรมได้ตรงตามความถนัด และเหมาะสมกับนักเรียนได้ง่ายขึ้น

#Phuket #Thailand #กินไหนดีภูเก็ต #มีเดียภูเก็ต #ข่าวภูเก็ต #ท่องเที่ยวภูเก็ต #อาหารภูเก็ต #ช้อปปิ้งภูเก็ต #โรงแรมภูเก็ต #อสังหาฯภูเก็ต#เศรษฐกิจภูเก็ต www.phuketprice.com #ภูเก็ตไพรซ์