การประชุมการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ Business Continuity Management : BCM

         วันที่ 19 มี.ค.62 เวลา 09.00 น. ร.ต.ธานี ช่วงชู ผภก. เป็นประธานเปิดการประชุมการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ Business Continuity Management : BCM เพื่อให้การดำเนินงานระบบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจของท่าอากาศยานภูเก็ต เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสอดคล้องตามนโยบายการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ ของ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) โดยมีผู้บริหารและพนักงาน ทภก. เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุม 2 อาคารสำนักงานท่าอากาศยานภูเก็ต


ส่วนกิจการพิเศษและมวลชนสัมพันธ์
ท่าอากาศยานภูเก็ต
โทร. 0 7635 1520
โทรสาร 0 7632 7478


#Phuket
#Thailand
#กินไหนดีภูเก็ต
#มีเดียภูเก็ต
#ข่าวภูเก็ต
#ท่องเที่ยวภูเก็ต
#อาหารภูเก็ต
#ช้อปปิ้งภูเก็ต​
#โรงแรมภูเก็ต​
#อสังหาฯภูเก็ต​
#เศรษฐกิจ​ภูเก็ต​
#www.phuketprice.com
#ภูเก็ตไพรซ์