กิจกรรมรณรงค์ ล้างส้วมพร้อมกัน…รับวันสงกรานต์ (Toilet Big Cleaning Days) ประจำปี 2562

          วันที่ 10 เม.ย.62 เวลา 14.00 น. นางกัลยรัตน์ สุทธิพัฒนกิจ รภก.(สธ.) เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมรณรงค์ ล้างส้วมพร้อมกัน…รับวันสงกรานต์ (Toilet Big Cleaning Days) ประจำปี 2562 ตามนโยบายการพัฒนาส้วมสาธารณะให้สะอาดได้มาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข โดยเน้น 3 เป้าหมาย คือ สะอาด(Health) เพียงพอ (Accessibility) ปลอดภัย (Safety) ต้อนรับเทศกาลสงกรานต์ ซึ่งในส่วนของ ทภก. มีผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้าง ทภก. เข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียง ณ ห้องโถงผู้โดยสารขาเข้า อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ทภก.

*******************
ส่วนกิจการพิเศษและมวลชนสัมพันธ์
ท่าอากาศยานภูเก็ต
โทร. 0 7635 1520
โทรสาร 0 7632 7478

#Phuket #Thailand #กินไหนดีภูเก็ต #มีเดียภูเก็ต #ข่าวภูเก็ต #ท่องเที่ยวภูเก็ต #อาหารภูเก็ต #ช้อปปิ้งภูเก็ต #โรงแรมภูเก็ต #อสังหาฯภูเก็ต#เศรษฐกิจภูเก็ต #www.phuketprice.com #ภูเก็ตไพรซ์