จังหวัดภูเก็ต กำหนดจัดงานประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดภูเก็ต ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 29 กันยายน – 7 ตุลาคม 2562 ร่วมรักษามรดกภูมิปัญญาวัฒนธรรมอันดีงาม

         เมื่อวันที่ 24 ก.ย.62 เวลา 17.00 น. ณ หน้าลานนวมินทร์ 72 พรรษา อ.เมืองภูเก็ต นำโดย นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย นายโกมาต แป้นเกิด วัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ต นายประเสริฐ ฟักทองผล ประธานชมรมอ๊ามภูเก็ต นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต นายกวี ตันสุคตานนท์ รองนายกเทศมนตรีนครภูเก็ต และ นางญดาภรณ์ ศรีพัฒน์ ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เขตภูเก็ต ร่วมกันแถลงข่าวการจัดงานประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดภูเก็ต ประจำปี 2562 โดยมี ส่วนราชการ ผู้แทนจากอ๊ามต่างๆ และ สื่อมวลชน เข้าร่วม

         จังหวัดภูเก็ต ร่วมกับชมรมอ๊ามภูเก็ต องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เทศบาลนครภูเก็ต และหน่วยงานต่าง ๆ ในจังหวัดภูเก็ต ร่วมกันจัดงานประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดภูเก็ตประจำปี 2562  ขึ้นระหว่างวันที่ 29 กันยายน – 7 ตุลาคม 2562 จำนวน 9 วัน (ซึ่งตรงกับวันขึ้น 1 ค่ำ ถึง 9 ค่ำ เดือน 9 ตามปฏิทินจีน) โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสืบทอดวัฒนธรรมประเพณี อันดีงามที่เก่าแก่ของชาวจังหวัดภูเก็ต ซึ่งได้ปฏิบัติสืบเนื่องกันมาเป็นประจำทุกปี โดยการละเว้นการเบียดเบียนสิ่งมีชีวิตรักษาศีลสำรวมกายวาจาใจให้บริสุทธิ์ถือเป็นการเจริญเมตตากรุณา นำมาซึ่งความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว อีกทั้ง ประเพณีถือศีลกินผักยังได้รับประกาศกรมส่งเสริมวัฒนธรรมเรื่องการขึ้นบัญชีมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม พ.ศ.2561 ประเภท รายการตัวแทนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมลักษณะภูมิปัญญาวัฒนธรรมด้านการปฏิบัติทางสังคม พิธีกรรม ประเพณี และเทศกาลด้วย

         นอกจากนี้ จังหวัดภูเก็ตยังได้กำหนดจัดกิจกรรมในช่วงงานประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดภูเก็ต ดังนี้ พิธีปล่อยขบวนแห่และรถตกแต่งด้วยผักผลไม้ เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยการปล่อยขบวนแห่จากสวนเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาราชินี (ลานมังกร) ไปสู่เวทีกลางสะพานหิน ในวันจันทร์ที่ 30 กันยายน 2562 ตั้งแต่เวลา 17.30 น. และ พิธีส่งเก๊ง (สวดมนต์) เพื่อถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ บริเวณเวทีกลางสะพานหิน ตั้งแต่เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป อีกทั้งจังหวัดภูเก็ตได้กำหนดออกเยี่ยมอ๊าม (ศาลเจ้า) ไหว้พระ 9 อ๊าม 9 วัน ในช่วงงานประเพณีถือศีลกินผัก ตั้งแต่เวลา 11.30 น. เป็นต้นไป โดยผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และบริเวณอ๊าม (ศาลเจ้า) ต่างๆ ในจังหวัดภูเก็ต จะมีการจำหน่ายอาหารเจ ในช่วงงานประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดภูเก็ต

         สำหรับ อ๊าม (ศาลเจ้า) ต่าง ๆ จะมีการประกอบพิธีกรรม ระหว่างวันที่ 29 กันยายน – 7ตุลาคม 2562 อาทิ พิธีโข้กุ้น (พิธีเลี้ยงอาหารทหารที่รักษาอ๊าม) พิธีป้ายฉิดแซ (พิธีบูชาดาว) พิธีอิ้วเก้ง (พิธีแห่พระรอบตัวเมืองภูเก็ต) พิธีอาบน้ำมัน พิธีขึ้นบันไดมีด พิธีโก้ยโห้ย (พิธีลุยไฟ) พิธีโก้ยห่าน (พิธีสะเดาะเคราะห์) เป็นต้น

        จึงขอเชิญชวนชาวภูเก็ตและจังหวัดใกล้เคียง พร้อมทั้งนักท่องเที่ยว ร่วมสืบสานงานประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดภูเก็ต ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 29 กันยายน – 7 ตุลาคม 2562 บริสุทธิ์ทั้งกาย ใจ โดยร่วมแต่งกายด้วยชุดสีขาว และภายหลังจบการแถลงข่าว ยังมีการผัดหมี่เจและแจกจ่ายให้แก่ผู้เข้าร่วมงาน

#Phuket #Thailand #กินไหนดีภูเก็ต #มีเดียภูเก็ต #ข่าวภูเก็ต #ท่องเที่ยวภูเก็ต #อาหารภูเก็ต #ช้อปปิ้งภูเก็ต #โรงแรมภูเก็ต #อสังหาฯภูเก็ต #เศรษฐกิจภูเก็ต www.phuketprice.com #ภูเก็ตไพรซ์