จังหวัดภูเก็ต เตรียมพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยว ช่วงสงกรานต์ปลอดภัย เที่ยวไหนดี “งานสงกรานต์โนแอลภูเก็ต 2562 สงกรานต์บนถนนดีบุก”

         จังหวัดภูเก็ตจัดงาน “สงกรานต์โนแอลภูเก็ต 2562 สงกรานต์ถนนดีบุก” ในวันเสาร์ที่ 13 เมษายน 2562 เพื่อสืบสานประเพณีไทยอันดีงาม สนุกสนาน โดยปลอดแอลกอฮอล์ พบกับ ดีเจริเวียร์ (DJ RIVIERE) เอ็มซีคิง (MC KING) คอนเสิร์ตศิลปินรุ่นใหม่วงดังภูเก็ตพร้อมด้วยดีเจชั้นนำรวมถึงรางวัลแต่งกายผ้าไทยที่โดนใจลุ้นรับรางวัล เข้าชมฟรีตลอดทั้งงาน

         นายธัญญวัฒน์ ชาญพินิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า เป็นที่ทราบกันดีว่าเทศกาลสงกรานต์ หรือปีใหม่ไทย จังหวัดท่องเที่ยวอย่างเช่นจังหวัดภูเก็ต จะได้ต้อนรับนักท่องเที่ยวจากทั้งในประเทศและต่างประเทศเป็นจำนวนมากในปีนี้เช่นกัน จังหวัดภูเก็ตได้ร่วมกับองค์กรท้องถิ่นภาครัฐ ประกอบด้วยเทศบาลนครภูเก็ต, การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานภูเก็ต, ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดภูเก็ต, สถานีตำรวจภูธรเมืองภูเก็ต, สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ต, สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.), เครือข่ายองค์กรงดเหล้า (Stop Drink Network) และภาคเอกชนคือ บริษัท แอดไวซ์ไอที อินฟินิท จำกัด, บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน), ไทเกอร์มวยไทย, หลาดปล่อยของและศูนย์การค้าไลม์ไลท์อเวนิวภูเก็ต เจ้าของสถานที่ ได้ร่วมกันจัดงานสงกรานต์ประจำปี เพื่อส่งเสริมกิจกรรมตามประเพณี และรณรงค์ไม่ดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงเทศกาล ใช้ชื่องานว่า “สงกรานต์โนแอลภูเก็ต 2562 สงกรานต์ถนนดีบุก” ขึ้นเป็นปีที่ 8 ในวันเสาร์ที่ 13 เมษายน 2562 โดยคาดหวังให้เกิดความสนุกสนานกับทั้งเยาวชน ประชาชน และนักท่องเที่ยวที่เข้ามาร่วมงาน สืบสานประเพณี และรณรงค์ให้กลุ่มเป้าหมาย ตระหนักในเรื่องการงดดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงเทศกาล เพื่อลดสถิติการบาดเจ็บและการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากการเมาแล้วขับในช่วงเทศกาลสงกรานต์ โดยจังหวัดภูเก็ตคาดหวังว่า ปีนี้จะไม่ติดอันดับการเกิดอุบัติเหตุและการสูญเสีย

         ผลกระทบจากปัญหาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในประเทศไทยนั้นสูงมาก  ปัญหาสถิติอุบัติเหตุทางถนนสูงติดอันดับโลก เพราะคนดื่มแล้วขับรถซึ่งคนไทยเสียชีวิตจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ปีละมากกว่า 26,000 คน บาดเจ็บ พิการอีกมากมาย คิดเป็นมูลค่าความเสียหายปีละมากกว่า 2 แสนล้านบาท ปัญหาสังคมจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ทั้งอาชญากรรม ทะเลาะวิวาท ฆ่า ข่มขืน ท้อง แท้ง ทิ้งลูก สูงติดอันดับต้นๆของโลก (ข้อมูลจาก Stopdrink.com)

         โดยเฉพาะช่วงเทศกาลสงกรานต์ เป็นช่วงเวลาที่เกิดอุบัติเหตุทางท้องถนนมากที่สุดของปี โดยเฉพาะสถิติอุบัติเหตุในช่วงวันที่ 11 – 17 เมษายนของทุกปี จากสถิติที่เกิดขึ้นย้อนหลัง 5 ปี (ปี 2557-2561) พบว่า ผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ “7 วันอันตราย” เฉลี่ยถึงประมาณ 388 คน หรือวันละ 55.42 คน โดยวันที่มีผู้เสียชีวิตสูงสุดคือวันที่ 13 เมษายน ปัจจัยเสี่ยงหลักได้แก่ พฤติกรรมการเมาแล้วขับ พฤติกรรมการขับรถเร็ว พฤติกรรมการขับขี่รถจักรยานยนต์และซ้อนท้ายไม่สวมหมวกนิรภัย ผู้เสียชีวิตสูงสุดร้อยละ80 คือ กลุ่มผู้ใช้รถจักรยานยนต์ (ข้อมูลจากศูนย์ข้อมูลอุบัติเหตุ Thai RSC)

         เพื่อตอบสนองมาตรการของรัฐบาลในการลดอุบัติเหตุ และสร้างความเรียบร้อยในช่วงเทศกาลสงกรานต์ทั่วทุกจังหวัดของประเทศ จังหวัดภูเก็ตจึงได้ร่วมมือกับหน่วยงานท้องถิ่นดังกล่าว จัดงาน “สงกรานต์โนแอลภูเก็ต 2562 สงกรานต์ถนนดีบุก” โดยเน้นแนวคิดคือการเล่นสงกรานต์แบบปลอดแอลกอฮอล์ และสอดคล้องกับการท่องเที่ยววิถีไทย

         ทางด้าน พ.ต.อ.สมพงศ์ ทิพย์อาภากุล ผู้กำกับการ สภ.เมืองภูเก็ต กล่าวว่า ส่วนของตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต ยินดีให้การสนับสนุนการจัดงานในครั้งนี้ โดยมุ่งเน้นความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของการเล่นน้ำสงกรานต์ อำนวยความสะดวกในด้านการจราจร สำหรับการจัดงานบนถนนดีบุก ในวันงานต้องตรวจตราผู้เข้าร่วมกิจกรรมอย่างเข้มงวด ในเรื่องการพกพาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ บุหรี่ สิ่งเสพติด และอาวุธ รวมถึงผู้มีอาการมึนเมาสุรา ห้ามเข้ามาในบริเวณงานการแสดงภาพลักษณ์ที่เหมาะสมในการเล่นน้ำสงกรานต์ โดยรณรงค์ไม่ให้มีการแสดงหรือการเต้นที่ไม่เหมาะสมกับวัฒนธรรมไทย มีผลต่อภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศไทย จึงจัดกำลังเจ้าหน้าที่ตรวจดูแลทั้งส่วนหน้า ด้านทางเข้า ทางออก บริเวณเวที ทางด้านหลัง และบริเวณงานโดยทั่วไป ทั้งนี้ เพื่อให้การจัดงานครั้งนี้สนุกสนาน ประสบความสำเร็จอย่างราบรื่นไปได้ด้วยดีและคาดหวังว่าเทศกาลดังกล่าวจะไม่เกิดอุบัติเหตุและการสูญเสียชีวิต

         ส่วน นายกวี ตันสุคตานนท์ รองนายกเทศมนตรีนครภูเก็ต กล่าวว่า ในนามของเทศบาลนครภูเก็ต ยินดีที่ภาคเอกชน ได้ริเริ่มทำกิจกรรมดีๆตามแนวนโยบายของรัฐบาลและเปิดโอกาสให้ภาครัฐได้เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรม ซึ่งทางเทศบาลนครภูเก็ตยินดีและมีความพร้อมอย่างยิ่งในการสนับสนุน ทั้งพื้นที่ในการจัดงานสำหรับในปีนี้ยังได้ขยายพื้นที่มาจัดบนถนนดีบุกและบางส่วนของสวนเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาราชินี เป็นปีที่ 2 ทั้งนี้ทางเทศบาลยังได้สนับสนุนกำลังอาสาสมัครป้องกันพลเรือน (อป.พร) เพื่อตรวจตราผู้เข้าร่วมงานอย่างเข้มงวด รวมถึงการรักษาความปลอดภัยในบริเวณงาน แผงกั้นสำหรับจัดงานรถน้ำ เพื่อบริการน้ำสำหรับผู้เข้าร่วมงานและสนับสนุนในด้านการประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ประชาชนเข้ามาร่วมงานและสนุกสนานกับงานสงกรานต์ตามประเพณีอันดีของเราต่อไป

 

         นอกจากนี้ นายมนตรี มานะต่อ รองผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานภูเก็ต กล่าวว่า “การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยยินดีอย่างยิ่งในการสนับสนุนงบประมาณ ทั้งในด้านการประชาสัมพันธ์ ซึ่งเป็นจุดแข็งหลักของ ททท. เพื่อสร้างการรับรู้ให้กับนักท่องเที่ยวมาเข้าร่วมกิจกรรมและบรรลุเป้าหมายของการจัดงาน นอกเหนือจากนั้น ทาง ททท. ยังได้สนับสนุนงบประมาณในการจัดซุ้มสรงน้ำพระตามประเพณีสงกรานต์และการจัดซุ้มถ่ายภาพสงกรานต์วิถีไทย ตามนโยบาย อะเมซิ่งไทยเท่ และได้เชิญชวนให้นักท่องเที่ยวร่วมแต่งกายในชุดผ้าไทยมาร่วมงาน สำหรับการแต่งผ้าไทยแบบโดนใจสามารถลุ้นรับรางวัลและของที่ระลึกจากทาง ททท. กลับบ้านอีกด้วย เพื่อให้กลุ่มเป้าหมาย คือ คนรุ่นใหม่ได้รับรู้ถึงประเพณีการละเล่นสงกรานต์แบบไทย และใส่ใจในเอกลักษณ์ของความเป็นไทยร่วมกันอีกด้วย นอกจากนี้สามารถรับแก้วจากฟางข้าวสาลีเพื่อลดโลกร้อน สำหรับ จำนวน 50 ท่านแรก ที่มาเที่ยวภายในงานนี้ด้วย”

         ในส่วนของ นางศิรวี วาเล๊าะ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดภูเก็ต กล่าวถึง มีความยินดีอย่างยิ่งในการสนับสนุนงบประมาณในการประชาสัมพันธ์สำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อส่งเสริมกิจกรรมตามประเพณี และรณรงค์ไม่ดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงเทศกาลใน “งานสงกรานต์โนแอลภูเก็ต 2562 สงกรานต์บนถนนดีบุก” โดยคาดหวังให้เกิดความสนุกสนานกับทั้งเยาวชนและประชาชนที่เข้ามาร่วมงานสืบสานประเพณีและรณรงค์ให้กลุ่มเป้าหมาย ตระหนักในเรื่องการงดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิดในช่วงเทศกาล เพื่อลดสถิติการบาดเจ็บและการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากการเมาแล้วขับในช่วงเทศกาลสงกรานต์นี้”

         สำหรับ นางสาวสมรุจี สุขสม ผู้ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) กล่าวว่า สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพและเครือข่ายองค์กรงดเหล้ารู้สึกเป็นเกียรติและภูมิใจที่ทางจังหวัดภูเก็ตให้ทางสสส.ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดงานสงกรานต์โนแอล ซึ่งเป็นการจัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 8 แล้วถือเป็นตัวอย่างเอกชนที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมต่อลูกหลานของตนเองในการสร้างพื้นที่เล่นน้ำที่ปลอดภัย ปลอดแอลกอฮอล์และปลอดความเสี่ยงต่างๆ โดยมีเด็กเยาวชนมาร่วมงานเป็นจำนวนมากซึ่งเป็นสถานที่เอกชนเพียงไม่กี่แห่งในประเทศไทย ที่จัดสภาพแวดล้อมที่ดีที่ทำให้ผู้ปกครองสามารถปล่อยให้ลูกหลานมาเล่นน้ำได้อย่างสบายใจ การสร้างพื้นที่เล่นน้ำที่มีความปลอดภัยนั้น ต้องใช้ความกล้าหาญเชิงนโยบาย และความร่วมมือร่วมใจของเจ้าภาพจากหน่วยงานต่างๆเป็นจำนวนมาก สงกรานต์โนแอลที่ศูนย์การค้าไลม์ไลท์อเวนิวภูเก็ต ทำได้ดีจนขยายผลสู่การสร้างพื้นที่เล่นน้ำบนถนนหน้าห้างสรรพสินค้านี้ และกลายเป็นตัวอย่างให้พื้นที่ต่างๆในจังหวัดภูเก็ต และทั้งประเทศได้ใช้เป็นแบบอย่างในการสนับสนุนมาตรการโซนนิ่งพื้นที่เล่นน้ำของรัฐบาล เพราะเมื่อมีความปลอดภัยมากผู้คนก็จะยิ่งเข้ามาร่วมงานมากขึ้นเป็นการทำเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์และเป็นการพิสูจน์ว่าการไม่มีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในงานเทศกาลสงกรานต์เป็นเรื่องที่ทำได้ผู้คนยังสนุกและปลอดภัยโดยไร้แอลกอฮอล์

         นางสาวปาณิศา โกยสมบูรณ์ ผู้จัดการทั่วไปศูนย์การค้าไลม์ไลท์อเวนิวภูเก็ต กล่าวว่า “งานสงกรานต์โนแอล จัดขึ้นครั้งแรกเมื่อวันที่ 13 เมษายน 2555 เพื่อตอบสนองเยาวชน คนรุ่นใหม่ ทั้งชาวภูเก็ตท้องถิ่น และนักท่องเที่ยว ให้ได้มีสถานที่เล่นน้ำสงกรานต์อย่างสนุกสนาน ตามวิถีไทยและมีความปลอดภัย โดยเล็งเห็นถึงอันตรายจากอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้น จากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในงานโดยได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณดีเด่นด้านการควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในปี 2559 จากกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข เป็น 1 ใน 5 งานสงกรานต์ของประเทศไทยที่น่าเที่ยวที่สุดจากเว็บ MThai เป็น 1 ใน 12 พื้นที่เล่นน้ำสงกรานต์วิถีไทยทั่วประเทศ สนับสนุนโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.) ปี 2561 เป็น 1 ใน 112 พื้นที่เล่นน้ำปลอดภัยทั่วประเทศ สนับสนุนโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.)ปี 2561 และเป็น 1 เดียวในประเทศไทยที่ใช้ชื่องาน “สงกรานต์โนแอลกอฮอล์” เป็นงานที่ได้รับความสนใจจากกลุ่มคนเป้าหมายเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งในปี 2561 มียอดของผู้เข้าร่วมงาน จำนวน  19,571 คน และในปีนี้เป็นปีที่ 8 แล้ว ซึ่งเป็นที่น่ายินดีอย่างยิ่ง ที่หน่วยงานภาครัฐได้ให้การสนับสนุนในการร่วมจัดงานบนถนนดีบุก

         นายปิยะวิทย์ ธรรมพานิช ผู้ช่วยผู้จัดการภาคใต้ บริษัท แอดไวซ์ไอที อินฟินิท จำกัด กล่าวถึง มีความพร้อมในการสนับสนุนอย่างเต็มที่เพราะเป็นนโยบายจากส่วนกลาง ในการสนับสนุนกิจกรรมสร้างสรรค์ของท้องถิ่น ยิ่งเป็นกิจกรรมที่ตอบสนองนโยบายของภาครัฐบาลในการสืบสานประเพณีและรณรงค์ให้กลุ่มเป้าหมาย ตระหนักในเรื่องการงดดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงเทศกาล เพื่อลดสถิติการบาดเจ็บและการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากการเมาแล้วขับในช่วงเทศกาลสงกรานต์ จึงได้รวบรวมพลังจากพันธมิตรและคู่ค้า อาทิETECH UPS, Color Fly, Syndrome, Hikari, Lenovo, Asus ROG, Dell, King IT, Tsunami, HP, SUN UPS, ZOTAC, D-LINK, Neolution, MD-TECH, SAMSUNG มาร่วมกันสนับสนุนการจัดงานอีกด้วย รวมถึงการจัดบูธกิจกรรม ซุ้มทางเข้างาน และนำดีเจชั้นนำจากกรุงเทพมหานครและวงดนตรีสดมากฝีมือมาร่วมแสดงคอนเสิร์ตให้กับทุกท่านที่เข้าร่วมกิจกรรมเข้าชมฟรีอีกด้วย

         นอกจากนี้ นายสุรเชษฐ์ ทองเล็ก ผู้จัดการ Pre-sell สาขาภูเก็ต บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นอีกหนึ่งผู้สนับสนุนหลักที่สนับสนุนกิจกรรมของชาวภูเก็ตตลอดมาในปีนี้ ทางเราได้เห็นความสำคัญของการจัดงานเพื่อรณรงค์การงดบริโภคแอลกอฮอล์ในงานสงกรานต์ จึงได้สนับสนุนงบประมาณในการจัดงาน น้ำดื่มหาดทิพย์ ผลิตภัณฑ์โค้กและผลิตภัณฑ์จากหาดทิพย์ บูธกิจกรรม ซุ้มเกม เพื่อให้การจัดงานสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) มีความตั้งใจจริงในการสนับสนุนกิจกรรมสร้างสรรค์และเป็นประโยชน์นี้อย่างยิ่ง

         ปิดท้ายด้วย นายวัชร  จารุอริยานนท์ ประธานกรรมการ บริษัท ไทเกอร์มวยไทย จำกัด กล่าวถึง การร่วมกิจกรรม ยินดีที่จะสนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรม สงกรานต์โนแอลที่เป็นเอกลักษณ์ของไทยและรณรงค์ให้ทุกชีวิตปลอดภัยเมื่อปลอดแอลกอฮอล์

         ส่วนสถานที่จอดรถผู้มาร่วมงาน “สงกรานต์โนแอลภูเก็ต 2562 สงกรานต์บนถนนดีบุก” ด้านหน้าศูนย์การค้าไลม์ไลท์อเวนิวภูเก็ตในวันเสาร์ที่ 13 เมษายน 2562 ได้ตั้งแต่เวลา 17.00-22.00 น. มีดังนี้

         1. ที่จอดรถศูนย์การค้าไลม์ไลท์อเวนิวภูเก็ต ทั้งหมด (เข้าทางซอยโรงแรมสุขสบาย)

         2. ที่จอดรถตรงกันข้ามอาคารวานิชพลาซ่า ถนนหลวงพ่อ

         3. ที่จอดรถถนนมนตรี ถนนหลวงพ่อ ถนนเทพกระษัตรี ถนนถลาง ถนนภูเก็ต ถนนทุ่งคา ถนนดีบุกด้านวัดมงคลนิมิตร และถนนโดยรอบถนนดีบุก

         สำหรับท่านที่เช่าที่จอดรถประจำที่ลานจอดรถ ลานมังกร สามารถจอดรถได้ที่ลานจอดรถที่2 ของศูนย์การค้าไลม์ไลท์อเวนิว ภูเก็ต ตามหมายเลขทะเบียนที่กำหนด

         สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เฟซบุ๊กแฟนเพจ สงกรานต์โนแอล – Songkran No Alcohol หรือโทร. 089 474-5253


         ข้อมูลของงาน   “สงกรานต์โนแอลภูเก็ต 2562 สงกรานต์บนถนนดีบุก” 

         วันจัดงาน : วันเสาร์ที่ 13 เมษายน 2562

         เวลาจัดงาน : 17.00 – 22.00 น.

         สถานที่ : บนถนนดีบุก และบางส่วนของสวนเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา ด้านหน้าศูนย์การค้าไลม์ไลท์ อเวนิว อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

         Facebook Fanpage : Limelight Avenue Phuket หรือ สงกรานต์โนแอล – Songkran No Alcohol

         สอบถามรายละเอียด : 084-847-7630, 089-474-5253


         กฎกติกาการเข้าร่วม งานสงกรานต์โนแอล 2562 ณ หลาดปล่อยของ

 1. ห้ามแอลกอฮอล์ – No Alcohol

 2. ห้าม แป้ง – No Powder

 3. ห้ามน้ำแข็ง – No Ice

 4. ห้ามโฟม – No Foam

 5. ห้ามใช้สี – No Color

6. ห้ามบุหรี่ – No Cigarette

 7. ห้ามถอดเสื้อ – Keep your Top on

8. ห้ามคนเมา – No Drunk

9. ห้ามใช้ปืนฉีดน้ำแรงดันสูง – No High Pressure Water Gun

10. ห้ามทะเลาะวิวาท – No Quarrel


#Phuket
#Thailand
#กินไหนดีภูเก็ต
#มีเดียภูเก็ต
#ข่าวภูเก็ต
#ท่องเที่ยวภูเก็ต
#อาหารภูเก็ต
#ช้อปปิ้งภูเก็ต​
#โรงแรมภูเก็ต​
#อสังหาฯภูเก็ต​
#เศรษฐกิจ​ภูเก็ต​
#www.phuketprice.com
#ภูเก็ตไพรซ์