ฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบบี

         โดย นายแพทย์เสฏฐวุฒิ เทพหนู อายุรแพทย์โรคระบบทางเดินอาหารและตับ ศูนย์ทางเดินอาหารและตับ โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต ให้สัมภาษณ์เรื่อง “ภัยเงียบไวรัสตับอักเสบบี เป็นแล้วรักษาหายไหม” เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ สาเหตุ ปัจจัยเสี่ยง อาการ ตลอดจนแนวทางการรักษา พร้อมแนะนำวิธีดูแลตนเอง และรณรงค์ให้ประชาชนฉีดวัคซีน เพื่อให้ห่างไกลจากโรค ผ่านรายการ Doctor on Air ทางสถานีวิทยุ 89.75 Radio Trip เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา


#Phuket #Thailand #กินไหนดีภูเก็ต #มีเดียภูเก็ต #ข่าวภูเก็ต #ท่องเที่ยวภูเก็ต #อาหารภูเก็ต #ช้อปปิ้งภูเก็ต #โรงแรมภูเก็ต #อสังหาฯภูเก็ต#เศรษฐกิจภูเก็ต www.phuketprice.com #ภูเก็ตไพรซ์