ซิตี้ เดต้าอนาไลติกส์ ร่วมกับ หอการค้า จ.ภูเก็ต จับมือ ไมโครซอฟท์ จัด “Microsoft Solution Day”

         เมื่อวันที่ 13 มิ.ย 2562 ที่ผ่านมา ห้อง Bayaco ชั้น1 บริษัท ภูเก็ตพัฒนาเมือง จำกัด ภายในบ้านแอนด์บียอนด์ ภูเก็ต บริษัท ซิตี้ เดต้าอนาไลติกส์ จำกัด (บริษัทในเครือภูเก็ตพัฒนาเมือง) หอการค้าจังหวัดภูเก็ต  YEC หอการค้า จ.ภูเก็ต ร่วมกับ บริษัท ไมโครซอฟท์ จำกัด และ บริษัท อินแกรมไมโคร จำกัด จัดงาน Microsoft Solution Day ดึงผู้สนใจด้านไอที เติมความรู้เทคโนโลยี Big Data และ AI (ปัญญาประดิษฐ์) เพื่อนำเทคโนโลยีเหล่านี้มาใช้ประโยชน์ สำหรับผู้ประกอบการในการดำเนินธุรกิจและพัฒนาจังหวัดภูเก็ต ตามโครงการภูเก็ตสมาร์ทซิตี้ ณ Bayaco สำนักงานภูเก็ตพัฒนาเมือง

         นายธนูศักดิ์ พึ่งเดช ประธานหอการค้า จ.ภูเก็ต กล่าวว่า หอการค้า จ.ภูเก็ต มีหน้าที่สนับสนุน ส่งเสริมภาคเอกชนในท้องถิ่นทั้งขนาดเล็กกลางและขนาดใหญ่ ให้มีความสามารถในการแข่งขันทำธุรกิจและร่วมมือกับองค์กรธุรกิจ เช่นในงาน “Microsoft Solution Day” วันนี้ ซิตี้ เดต้า อนาไลติกส์ หรือ CDA บริษัทในเครือของ บริษัท ภูเก็ตพัฒนาเมือง จำกัด มีความสัมพันธ์ที่ดีกับไมโครซอฟท์ ซึ่งเป็นบริษัทซอฟท์แวร์ระดับโลก และมีความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี Big Data ระบบการจัดการข้อมูลปริมาณมาก เพื่อการค้นหาเชิงลึก และ AI (ปัญญาประดิษฐ์) ที่สามารถนำข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อบริการจัดการข้อมูลให้มีคุณภาพ ซึ่งเทคโนโลยีของไมโครซอฟท์ มีความสอดคล้องกับโครงการของ CDA  ที่มีเป้าหมายในการผลักดันแพลตฟอร์มข้อมูลระดับเมืองของตนเองที่ เรียกว่า City Data Platform: Service Layer (CDP) ด้วยการจัดทำและเก็บรวบรวมข้อมูล ใช้เป็นตัวกลางเชื่อมโยงข้อมูลของจังหวัดภูเก็ตแล้วนำข้อมูลมาแสดงผลและวิเคราะห์ ในการวางแผนบริหารจัดการและแก้ไขปัญหาของจังหวัดภูเก็ตและให้อยู่ในรูปแบบแพลตฟอร์มที่คนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้

         นายธนูศักดิ์  ยังได้กล่าวต่ออีกว่า “ตอนนี้แพลตฟอร์ม(CDP) ของ CDA ได้ทำการจัดทำระบบข้อมูลของเมือง ข้อมูลพื้นฐานในจังหวัดภูเก็ต และข้อมูลเชิงลึกในบางพื้นที่แล้ว ทั้งยังพร้อมที่จะขยายไปยังส่วนอื่นๆ ในจังหวัดภูเก็ตต่อไป เมื่อไมโครซอฟท์ ซึ่งมีโปรแกรมที่ดีมาช่วยซัพพอร์ทจังหวัดภูเก็ต ทุกภาคส่วนให้ร่วมมือ นำข้อมูลจากหลากหลายช่องทางและมีปริมาณมหาศาลมาแชร์ร่วมกัน ก็จะเป็นประโยชน์กับจังหวัดภูเก็ต ในการพัฒนาสู่ความเป็นสมาร์ทซิตี้ไปได้ไกลขึ้น”

         ทางด้าน นายกฤษฎาพงษ์  ตันทอง กรรมการผู้จัดการบริษัท ซิตี้ เดต้า อนาไลติกส์ จำกัด กล่าวว่า CDA ได้มีการเก็บรวบรวมข้อมูลของจังหวัดภูเก็ตทั้งหมด โดยร่วมมือกับภาครัฐ คือ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิตัล หรือ DEPA และ เทศบาลตำบลวิชิตทำงานวิจัยเชิงภาคปฏิบัติร่วมกัน ปัจจุบันเรามีข้อมูลเมืองภูเก็ตมากกว่า 60 ชั้นข้อมูล แพลตฟอร์ม(CDP) ที่ CDA ทำคือ การนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ เป็นตัวกลางเชื่อมโยงข้อมูลของจังหวัดภูเก็ต เพื่อนำข้อมูลมาแสดงผลและวิเคราะห์ ใน 3 กลุ่ม ที่มีผลต่อเศรษฐกิจและสังคมในจังหวัดภูเก็ต โดยมี ด้านการท่องเที่ยว ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม การลงทุนภาคอสังหาริมทรัพย์ เพื่อให้ภูเก็ตเป็นเมืองอัจฉริยะ(Smart City)

         นายกฤษฎาพงษ์  ได้กล่าวเพิ่มเติมด้วยว่า “เป็นที่น่ายินดีที่ภูเก็ตเป็นต้นแบบ และจังหวัดนำร่อง ของประเทศไทย ตอนนี้กลุ่มพัฒนาเมืองทั่วประเทศไทย ให้เราเป็นแกนหลักในการพัฒนาแพลตฟอร์มเพื่อที่จะนำไปใช้ในกลุ่มพัฒนาเมือง กว่า 10 จังหวัด และปัจจุบัน CDA เป็นสถานที่ดูงานที่ได้รับความสนใจจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ สำหรับแพลตฟอร์ม(CDP) นี้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลพื้นฐานทั่วไปได้ซึ่งเป็นข้อมูลเปิด (Open Data) โดยจะเปิดให้บริการดูข้อมูลผ่านทางเว็บไซด์ www.Phuket.Cloud ได้ในช่วงประมาณ เดือนกันยายนนี้”

         ส่วนทางด้าน นายโอม ศิวะดิตถ์ National Technology officer Microsoft (Thailand) Limited กล่าวถึง พันธกิจของไมโครซอฟท์ ว่าเรามีความตั้งใจที่จะเป็นกำลังสำคัญให้กับทุกๆองค์กร และทุกคนบนโลกนี้ ให้มีศักยภาพสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีได้  และได้เล็งเห็นศักยภาพของจังหวัดภูเก็ตในเรื่องของสมาร์ทซิตี้  ไมโครซอฟท์จึงร่วมกับพันธมิตร คือ อินแกรมไมโคร มาให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการ ด้านไอที ดิจิตอล สตาร์ทอัพ และผู้ที่สนใจในจังหวัดภูเก็ต ให้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้าสู่มือนักพัฒนา เกิดการพัฒนาต่อยอดภูเก็ตสมาร์ทซิตี้ และเกิดประโยชน์ต่อประชาชนในจังหวัดภูเก็ต


#Phuket
#Thailand
#กินไหนดีภูเก็ต
#มีเดียภูเก็ต
#ข่าวภูเก็ต
#ท่องเที่ยวภูเก็ต
#อาหารภูเก็ต
#ช้อปปิ้งภูเก็ต​
#โรงแรมภูเก็ต​
#อสังหาฯภูเก็ต​
#เศรษฐกิจ​ภูเก็ต​
#www.phuketprice.com
#ภูเก็ตไพรซ์