รมว.ดิจิทัลฯ ร่วมชม ซิตี้ เดต้า อนาไลติกส์ โชว์บริการข้อมูลภูเก็ต ผ่าน (City Data Platform : Service Layer) ในงาน “ASEAN Digital Minister’s Retreat”

            เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2562 เวลา 11.00 น. ณ โรงแรมบันยันทรี ภูเก็ต นายกฤษฎาพงษ์ ตันทอง ผู้จัดการบริษัทซิตี้ เดต้า อนาไลติกส์ จำกัด (CDA) บริษัทในเครือภูเก็ตพัฒนาเมือง ร่วมต้อนรับ ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และคณะ ในโอกาสที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านดิจิทัลอย่างไม่อย่างเป็นทางการ “ASEAN Digital Minister’s Retreat” โดยมี รัฐมนตรีและเจ้าหน้าที่อาวุโสของประเทศสมาชิกอาเซียน 10 ประเทศ และเลขาธิการอาเซียน ร่วมประชุม

          สำหรับ การจัดประชุมครั้งนี้ ซิตี้ เดต้า อนาไลติกส์ ได้นำเสนอผลงานโครงการบริการข้อมูลจังหวัดภูเก็ต City Data Platform: Service Layer ต่อ ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และ คณะผู้ติดตาม ซึ่ง City Data Platform : Service Layer คือการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ เป็นตัวกลางเชื่อมโยงข้อมูลของจังหวัดภูเก็ต แล้วนำข้อมูลมาวิเคราะห์และแสดงผล ใน 3 กลุ่ม ที่มีผลต่อเศรษฐกิจและสังคมในจังหวัดภูเก็ต เพื่อให้ทุกภาคส่วนสามารถนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ได้จริง ประกอบด้วยด้านการท่องเที่ยว ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม การลงทุนภาคอสังหาริมทรัพย์ เพื่อจะพัฒนาให้ภูเก็ตเป็นเมืองอัจฉริยะ(Smart City) ตามนโยบายของรัฐบาล โดยโครงการดังกล่าว เป็นความร่วมมือระหว่าง บริษัท ซิตี้ เดต้า อนาไลติกส์ จำกัด สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล และ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

          นอกจากนี้ ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ยังได้ชื่นชมจ.ภูเก็ต 1 ใน 7 จังหวัดนำร่อง(ภูเก็ต เชียงใหม่ ขอนแก่น ชลบุรี ระยอง ฉะเชิงเทรา และ กรุงเทพมหานคร ) ที่ได้ดำเนินการขับเคลื่อนเมืองอัจฉริยะอย่างต่อเนื่อง โดยภูเก็ตมีความก้าวหน้ามากที่สุด มาเป็นอันดับหนึ่ง นอกจากนี้จังหวัดภูเก็ตยังได้มีการจัดตั้งบริษัท ภูเก็ตพัฒนาเมือง จำกัด ขึ้น จากความร่วมมือของภาคเอกชน โดยทำงานร่วมกับภาครัฐ ภาคประชาชน ช่วยกันผลักดันภูเก็ตสู่ความเป็นเมืองอัจฉริยะในอันดับต้นๆ ของประเทศไทยอีกด้วย

#Phuket  #Thailand #กินไหนดีภูเก็ต #มีเดียภูเก็ต #ข่าวภูเก็ต #ท่องเที่ยวภูเก็ต #อาหารภูเก็ต #ช้อปปิ้งภูเก็ต​ #โรงแรมภูเก็ต​ #อสังหาฯภูเก็ต​ #เศรษฐกิจ​ภูเก็ต​ #www.phuketprice.com #ภูเก็ตไพรซ์