ต้อนรับพร้อมมอบของที่ระลึกให้กับผู้โดยสาร นักบินและลูกเรือเที่ยวบินปฐมฤกษ์สายการบินไทยแอร์ เอเชีย เที่ยวบินที่ FD641 เส้นทางการบิน พนมเปญ – ภูเก็ต

         วันที่ 1 มิ.ย.62 เวลา 09.00 น. นายจีรัฐติกุล เอี่ยมหิรัญ รอก.ฝปข.ทภก., พนักงานลูกจ้าง ทภก., นางกนกกิตติกา กฤตย์วุฒิกร ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานภูเก็ตและ นายอรุณ ลิลาพันธิสิทธิ ผู้จัดการแอร์เอเชีย ประจำท่าอากาศยานภูเก็ตและพนักงานสายการบินฯ ให้การต้อนรับพร้อมมอบของที่ระลึกให้กับผู้โดยสาร นักบินและลูกเรือเที่ยวบินปฐมฤกษ์สายการบินไทยแอร์ เอเชีย เที่ยวบินที่ FD641 เส้นทางการบิน พนมเปญ – ภูเก็ต ซึ่งเดินทางถึง ทภก. เวลา 10.00 น. มีผู้โดยสารจำนวน 149 คน นักบินและลูกเรือ 6 คน ณ ประตูทางออกหมายเลข 11 อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ทภก.


ส่วนกิจการพิเศษและมวลชนสัมพันธ์
ท่าอากาศยานภูเก็ต
โทร. 0 7635 1520
โทรสาร 0 7632 7478


#Phuket
#Thailand
#กินไหนดีภูเก็ต
#มีเดียภูเก็ต
#ข่าวภูเก็ต
#ท่องเที่ยวภูเก็ต
#อาหารภูเก็ต
#ช้อปปิ้งภูเก็ต​
#โรงแรมภูเก็ต​
#อสังหาฯภูเก็ต​
#เศรษฐกิจ​ภูเก็ต​
#www.phuketprice.com
#ภูเก็ตไพรซ์