ททท.ภูเก็ตคาดการณ์สถานการณ์ท่องเที่ยว ช่วงเทศกาลตรุษจีน 5 – 12 กุมภาพันธ์ 2562 ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ยังคงคึกคัก

         เมื่อวันที่ 4 ก.พ. 62 ที่ผ่านมา นางกนกกิตติกา กฤตย์วุฒิกร ผู้อำนวยการสำนักงาน การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานภูเก็ต ได้แถลงข่าว ตามโครงการผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตพบสื่อมวลชน ณ ลานลมศูนย์การค้าเซ็นทรัลภูเก็ต เกี่ยวกับช่วงเทศกาลตรุษจีนภูเก็ตยังคงคึกคัก การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) คาดการณ์สถานการณ์การท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ต ในช่วงระหว่างวันที่ 5 – 12 กุมภาพันธ์ 2562 นี้ อัตราการเข้าพักเฉลี่ยในช่วงดังกล่าวอยู่ที่ ร้อยละ 88.47 เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.86 จะมีผู้เยี่ยมเยือนรวมมากกว่า 479,840 คน คาดว่าจะก่อให้เกิดรายได้ ประมาณ 11,441.37 ล้านบาท

         สำหรับ นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติส่วนใหญ่ยังคงเป็นนักท่องเที่ยวชาวจีน รัสเซีย มาเลเซีย และออสเตรเลีย ตามลำดับ โดยมีตลาดอินเดียเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ส่วนตลาดจีนมีช่วงวันหยุดยาว (2 –12 กุมภาพันธ์ 2562) ซึ่งเป็นปัจจัยเสริมจะทำให้มีนักท่องเที่ยวชาวจีนเดินทางเข้ามาในพื้นที่เพิ่มขึ้น ความหนาแน่นและการกระจุกตัวของนักท่องเที่ยว ส่วนใหญ่จะเลือกพักบริเวณชายหาด (ป่าตอง กะตะ กะรน) ส่งผลให้อัตราการเข้าพักในพื้นที่บริเวณชายหาด ช่วงนี้สูงประมาณร้อยละ 90 โดยปีนี้จะมีความคึกคักกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากนักท่องเที่ยวชาวจีนยังคงเลือกจังหวัดภูเก็ตเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเป้าหมายอันดับ 1 ในการมาท่องเที่ยวในประเทศไทย

         สำหรับ กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวภูเก็ตช่วงตรุษจีนในปีนี้ ประกอบด้วย กิจกรรมตรุษจีนฉลอง 44 ปี ความสัมพันธ์ไทย-จีน ภายใต้แนวคิด “ตรุษจีนสำหรับคนรุ่นใหม่” ช่วงระหว่างวันที่ 5 – 6 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลภูเก็ตฟลอเรสต้า จังหวัดภูเก็ต

         นางกนกกิตติกา ได้กล่าวต่ออีกว่า กิจกรรมในครั้งนี้ทาง ททท.ร่วมกับเซ็นทรัลภูเก็ตฟลอเรสต้า ได้ลลนำเสนอการแสดงทางวัฒนธรรมเชื่อมความสัมพันธ์ไทย-จีน 3 มณฑลจากสาธารณรัฐประชาชนจีน อาทิ การแสดงกายกรรมกังฟูจากมณฑลซานตง, การแสดงหุ่นกระบอกจากมณฑลฝูเจี้ยน, การแสดงระบำ จากเขตปกครองตนเองเฉียนตงหนาน และการแสดงสิงโตดอกเหมย

         ส่วน “ตรุษจีนย้อนอดีตเมืองภูเก็ต ครั้งที่ 20” ระหว่างวันที่ 10-12 กุมภาพันธ์ 2562 ณ บริเวณชุมชนย่านเมืองเก่าภูเก็ต โดยเทศบาลนครภูเก็ตร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ในจังหวัดภูเก็ต รวมถึงงานเทศกาลโคมไฟ (หยวนเซียว) ช่วงระหว่างงานตรุษจีน “วันเดือนสาม” ของคนภูเก็ตประดับโคมไฟสวยงามตั้งแต่วันที่ 29 มกราคม ถึง 19 กุมภาพันธ์ 2562 เพื่อช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ตอีกทางหนึ่งด้วย

         ทั้งนี้ การจัดงานเทศกาลตรุษจีนในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต จะเป็นโอกาสดีในการประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ของจังหวัดภูเก็ต ผ่านนักแสดงของสาธารณรัฐประชาชนจีนที่เดินทางทดสอบสินค้าทางการท่องเที่ยวและร่วมงานฯ ในช่วงเวลาดังกล่าวตลอดจนการแลกเปลี่ยนความสัมพันธ์ ระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีนได้ให้ความสำคัญและให้การสนับสนุนเป็นอย่างดี โดยกล่าวชื่นชมว่าการจัดงานเทศกาลตรุษจีนในประเทศไทยเป็นกิจกรรมตรุษจีนที่ใหญ่ที่สุดที่จัดนอกแผ่นดินจีน