ทภก. ดำเนินการจัดการฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินเต็มรูปแบบ (Phuket International Airport Emergency Plan Exercise : PEMEX 19)

        เมื่อวันที่ 10 ก.ค.62 เวลา 15.00 น. ทภก. ดำเนินการจัดการฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินเต็มรูปแบบ (Phuket International Airport Emergency Plan Exercise : PEMEX 19) ประจำปีงบประมาณ 2562 ซึ่งได้จำลองสถานการณ์ “การกู้ภัยอากาศยานอุบัติเหตุทางทะเล” ณ อุทยานแห่งชาติสิรินาถ หาดในยาง

        โดยงานนี้ ทภก. ได้รับเกียรติจาก นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกซ้อม โดยมี นายมนตรี มงคลดาว รญภ. เข้าร่วมสังเกตการณ์ฝึกซ้อม และ ร.ต.ธานี ช่วงชู ผู้อำนวยการท่าอากาศยานภูเก็ต กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การฝึกซ้อม การฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินเป็นการดำเนินการตามข้อตกลง ระหว่างท่าอากาศยานของรัฐภาคีและข้อบังคับของคณะกรรมการการบินพลเรือน ฉบับที่ 82 เรื่องระบบการจัดการด้านนิรภัยสนามบิน และตามข้อเสนอแนะขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (International Civil Aviation Organization: ICAO) Doc 9137 Airport Service Manual

         ทั้งนี้ เพื่อใช้เป็นแนวทางให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ บริษัทสายการบิน และบริษัทผู้ประกอบการ ถือปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน พร้อมทั้งยังได้ตระหนักถึงความสำคัญในการปฏิบัติตนหากเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินดังกล่าว อีกทั้งยังเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีและสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้โดยสาร ผู้มาใช้บริการ ทภก. อีกด้วย

#Phuket #Thailand #กินไหนดีภูเก็ต #มีเดียภูเก็ต #ข่าวภูเก็ต #ท่องเที่ยวภูเก็ต #อาหารภูเก็ต #ช้อปปิ้งภูเก็ต #โรงแรมภูเก็ต #อสังหาฯภูเก็ต#เศรษฐกิจภูเก็ต #www.phuketprice.com #ภูเก็ตไพรซ์