ทภก.ต้อนรับ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่บริษัทท่าอากาศยานไทย

            วันที่ 2 ส.ค.62 เวลา 09.45 น . นายนิตินัย  ศิริสมรรถการ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) เดินทางมาพบพนักงานและลูกจ้าง ทภก. ตามโครงการ “กอญ. พบพนักงาน” โดย ร.ต.ธานี  ช่วงชู ผภก. พร้อมด้วยผู้บริหาร ทภก. ให้การต้อนรับ ณ ประตูทางออกขึ้นเครื่องหมายเลข 11 อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ทภก. ต่อจากนั้น เดินทางมาพบพนักงานและลูกจ้าง ทภก. เพื่อมอบนโยบายและรับทราบปัญหา ข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานจากพนักงานลูกจ้าง  เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจ ให้กับพนักงานและลูกจ้าง ที่ปฏิบัติงานอยู่ ณ ท่าอากาศยานภูเก็ต อีกทั้ง เพื่อเปิดโอกาสให้พนักงานและลูกจ้างได้สื่อสาร โดยตรงกับผู้บริหารระดับสูงขององค์กรและยังเป็นการสร้างความเข้าใจในการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างถูกต้องเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ณ ห้องประชุม ทภก. อาคารสำนักงาน ทภก.

*******************

ส่วนกิจการพิเศษและมวลชนสัมพันธ์

ท่าอากาศยานภูเก็ต

โทร. 0 7635 1520

โทรสาร 0 7632 7478

#Phuket #Thailand #กินไหนดีภูเก็ต #มีเดียภูเก็ต #ข่าวภูเก็ต #ท่องเที่ยวภูเก็ต #อาหารภูเก็ต #ช้อปปิ้งภูเก็ต #โรงแรมภูเก็ต #อสังหาฯภูเก็ต #เศรษฐกิจภูเก็ต www.phuketprice.com #ภูเก็ตไพรซ์