ทภก.ฝึกซ้อมแผนทางธุรกิจและแผนฟื้นฟูระบบการบริหารความต่อเนื่อง

         วันที่ 2 ก.ย.62 เวลา 09.00 น. เรืออากาศตรี ธานี  ช่วงชู  ผู้อำนวยการท่าอากาศยานภูเก็ต เป็นประธานการฝึกซ้อมแผนความต่อเนื่อง ทางธุรกิจ  (Business Continuity Plan:BCP) และแผนฟื้นฟู (Recovery Plan:RP) ระบบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ ของ ท่าอากาศยานภูเก็ต ประจำปีงบประมาณ 2562 เพื่อให้กระบวนการบริหารจัดการด้านระบบบริหาร ความต่อเนื่องทางธุรกิจของท่าอากาศยานภูเก็ต มีความครบถ้วนสมบูรณ์ และเพื่อให้ส่วนเกี่ยวข้องเข้าใจขั้นตอนการปฏิบัติหากเกิดเหตุการณ์ขึ้นจริง โดยทำการฝึกซ้อม ณ ห้องประชุม 2 อาคารสำนักงานท่าอากาศยานภูเก็ต


ส่วนกิจการพิเศษและมวลชนสัมพันธ์

ท่าอากาศยานภูเก็ต

โทร. 0 7635 1520

โทรสาร 0 7632 7478


#Phuket #Thailand #กินไหนดีภูเก็ต #มีเดียภูเก็ต #ข่าวภูเก็ต #ท่องเที่ยวภูเก็ต #อาหารภูเก็ต #ช้อปปิ้งภูเก็ต #โรงแรมภูเก็ต #อสังหาฯภูเก็ต #เศรษฐกิจภูเก็ต www.phuketprice.com #ภูเก็ตไพรซ์