ทภก. ภูเก็ต มอบกระเช้าดอกไม้ ให้กับโรงพยาบาลถลาง อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต เพื่อให้ทางโรงพยาบาลนำไปมอบให้กับผู้ป่วยเพื่อเป็นขวัญกำลังใจต่อไป

         วันที่ 8 ตุลาคม 2562 เวลา 13.30 น.ท่าอากาศยานภูเก็ต มอบกระเช้าดอกไม้ ให้กับโรงพยาบาลถลาง อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต ซึ่งกระเช้าทั้งหมดได้รับมาจากหน่วยงานต่างๆ ที่นำมาร่วมแสดงความยินดีในงานครบรอบการดำเนินงาน 31 ปี ของท่าอากาศยานภูเก็ต เพื่อให้ทางโรงพยาบาลนำไปมอบให้กับผู้ป่วยเพื่อเป็นขวัญกำลังใจต่อไป


ส่วนกิจการพิเศษและมวลชนสัมพันธ์

ท่าอากาศยานภูเก็ต

โทร 0 7635 1520

โทรสาร 0 7632 7478


#Phuket #Thailand #กินไหนดีภูเก็ต #มีเดียภูเก็ต #ข่าวภูเก็ต #ท่องเที่ยวภูเก็ต #อาหารภูเก็ต #ช้อปปิ้งภูเก็ต #โรงแรมภูเก็ต #อสังหาฯภูเก็ต #เศรษฐกิจภูเก็ต www.phuketprice.com #ภูเก็ตไพรซ์