ทภก.มอบของที่ระลึกให้ผู้แทนสหกรณ์บริการรถยนต์ธุรกิจภูเก็ต

        วันที่ 6 ก.ย.62 เวลา 08.30 น. นายอุดมศักดิ์ มัจฉาเวช รองผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการท่าอากาศยานภูเก็ต ท่าอากาศยานภูเก็ต เป็นผู้แทนผู้อำนวยการท่าอากาศยานภูเก็ต มอบของที่ระลึกให้ น.ส.รูฮายา เสลิ่มและ ผู้แทนสหกรณ์บริการรถยนต์ธุรกิจภูเก็ต เพื่อใช้ในการจัดงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี ทั้งนี้ เพื่อให้การจัดงานบรรลุวัตถุประสงค์และเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่สมาชิกสหกรณ์ฯ ณ บริเวณห้องโถงอาคารสำนักงานท่าอากาศยานภูเก็ต ชั้น 1

*******************

ส่วนกิจการพิเศษและมวลชนสัมพันธ์

ท่าอากาศยานภูเก็ต

โทร. 0 7635 1520

โทรสาร 0 7632 7478

#Phuket #Thailand #กินไหนดีภูเก็ต #มีเดียภูเก็ต #ข่าวภูเก็ต #ท่องเที่ยวภูเก็ต #อาหารภูเก็ต #ช้อปปิ้งภูเก็ต #โรงแรมภูเก็ต #อสังหาฯภูเก็ต #เศรษฐกิจภูเก็ต www.phuketprice.com #ภูเก็ตไพรซ์