ทภก.ร่วมจัดกิจกรรมบริจาคโลหิตกับภาคบริการโลหิตแห่งชาติ จังหวัดภูเก็ต

         วันที่ 18 ต.ค.62 ทภก. ร่วมกับภาคบริการโลหิตแห่งชาติ จังหวัดภูเก็ต และเหล่ากาชาด จังหวัดภูเก็ต จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องใน วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อจัดหาโลหิตสำรองไว้ใช้แก่ผู้ป่วยในจังหวัดภูเก็ตและจังหวัดใกล้เคียงในการนี้ นายจีรัฐติกุล เอี่ยมหิรัญ ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการเขตการบิน ท่าอากาศยานภูเก็ต เข้าร่วมโครงการและให้การขอบคุณพนักงานและลูกจ้าง ทภก.,ผู้ประกอบการ, สายการบินและส่วนงานราชการที่ปฏิบัติงานใน ทภก. ที่ได้ให้การบริจาคโลหิตในครั้งนี้โดยโครงการฯได้จัด ณ บริเวณสนามหญ้าเทียม อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ชั้น 1 ประตู 4 ท่าอากาศยานภูเก็ต


ส่วนกิจการพิเศษและมวลชนสัมพันธ์

ท่าอากาศยานภูเก็ต

โทร. 0 7635 1520

โทรสาร 0 7632 7478


#Phuket #Thailand #กินไหนดีภูเก็ต #มีเดียภูเก็ต #ข่าวภูเก็ต #ท่องเที่ยวภูเก็ต #อาหารภูเก็ต #ช้อปปิ้งภูเก็ต #โรงแรมภูเก็ต #อสังหาฯภูเก็ต #เศรษฐกิจภูเก็ต www.phuketprice.com #ภูเก็ตไพรซ์