ทภก.เข้าร่วมโครงการ HKT Love Phuket Culture

         วันที่ 2 ก.ย.62 เวลา 13.00 น. น.ส.บุษบา ภู่สกุล ผู้เชี่ยวชาญ 9 บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) เข้าร่วมโครงการ HKT Love Phuket Culture ประจำปี 2562 (การจัดทำเดคูพาจ) จากชุมชนบ้านไม้ขาว โดยมีผู้โดยสาร บริษัทสายการบิน ผู้ประกอบการและพนักงานลูกจ้างท่าอากาศยานภูเก็ต เข้าร่วมโครงการฯ เป็นจำนวนมากทั้งนี้ โครงการฯ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 2 – 4 ก.ย.62 เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ ห้องพักผู้โดยสารขาออกภายในประเทศ ท่าอากาศยานภูเก็ต


ส่วนกิจการพิเศษและมวลชนสัมพันธ์

ท่าอากาศยานภูเก็ต

โทร. 0 7635 1520

โทรสาร 0 7632 7478


#Phuket #Thailand #กินไหนดีภูเก็ต #มีเดียภูเก็ต #ข่าวภูเก็ต #ท่องเที่ยวภูเก็ต #อาหารภูเก็ต #ช้อปปิ้งภูเก็ต #โรงแรมภูเก็ต #อสังหาฯภูเก็ต #เศรษฐกิจภูเก็ต www.phuketprice.com #ภูเก็ตไพรซ์