ทภก.เปิดโครงการ AOT Digital Platform 4.0

         เมื่อวันที่ 8 ส.ค.62 เวลา 13.30 น. เรืออากาศตรี ธานี ช่วงชู ผู้อำนวยการท่าอากาศยานภูเก็ต เป็นประธานเปิดโครงการ AOT Digital Platform 4.0 ตามนโยบาย บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ซึ่ง บริษัท คิงเพาเวอร์ สุวรรณภูมิ จำกัด ได้จัดการประชุม ผู้ประกอบการ ในอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ท่าอากาศยานภูเก็ต เพื่อชี้แจงรายละเอียดโครงการ AOT Digital Platform 4.0 เพื่อการยกระดับการให้บริการของ ท่าอากาศยานภูเก็ต ผ่าน Mobile Application และ Website   ณ ห้องประชุมฝ่ายบำรุงรักษา อาคารสำนักงาน ท่าอากาศยานภูเก็ต


ส่วนกิจการพิเศษและมวลชนสัมพันธ์

ท่าอากาศยานภูเก็ต

โทร. 0 7635 1520

โทรสาร 0 7632 7478


#Phuket #Thailand #กินไหนดีภูเก็ต #มีเดียภูเก็ต #ข่าวภูเก็ต #ท่องเที่ยวภูเก็ต #อาหารภูเก็ต #ช้อปปิ้งภูเก็ต #โรงแรมภูเก็ต #อสังหาฯภูเก็ต#เศรษฐกิจภูเก็ต www.phuketprice.com #ภูเก็ตไพรซ์