ทภก.เป็นประธานเปิดการให้ความรู้ในการป้องกันการติดเชื้อการแพร่กระจายเชื้อไวรัส Covid-19

         วันที่ 18 ก.พ.63 เวลา 14.00 น. ท่าอากาศยานภูเก็ตได้รับเกียรติจาก นายวัชรพงศ์ คูวิจิตรสุวรรณ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเปิดกิจกรรมรณรงค์การให้ความรู้ในการป้องกันการติดเชื้อการแพร่กระจายเชื้อไวรัส Covid-19 (Big Cleaning Day) จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ในการนี้ นายพิเชษฐ์ ปาณะพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต, เรืออากาศตรี ธานี ช่วงชู ผู้อำนวยการท่าอากาศยานภูเก็ต, คณะผู้บริหารท่าอากาศยานภูเก็ต, พนักงานลูกจ้างท่าอากาศยานภูเก็ต, กลุ่มจิตอาสาของจังหวัดภูเก็ต, พนักงานสายการบิน และพนักงานทำความสะอาดของท่าอากาศยานภูเก็ตเข้าร่วมกิจกรรมฯ ณ ห้องโถงเช็คอินผู้โดยสารขาออกภายในประเทศ ท่าอากาศยานภูเก็ต


ส่วนกิจการพิเศษและมวลชนสัมพันธ์

ท่าอากาศยานภูเก็ต

โทร. 0 7635 1520

โทรสาร 0 7632 7478


#Phuket #Thailand #กินไหนดีภูเก็ต #มีเดียภูเก็ต #ข่าวภูเก็ต #ท่องเที่ยวภูเก็ต #อาหารภูเก็ต #ช้อปปิ้งภูเก็ต #โรงแรมภูเก็ต #อสังหาฯภูเก็ต #เศรษฐกิจภูเก็ต www.phuketprice.com #ภูเก็ตไพรซ์