ท่าอากาศยานภูเก็ตจัดกิจกรรม ต้อนรับนักท่องเที่ยว เนื่องในเทศกาลวันตรุษจีน ปี 2562

         เมื่อวันที่ 5 ก.พ. 62 เวลา 14.50 น. ท่าอากาศยานภูเก็ตจัดกิจกรรม ต้อนรับนักท่องเที่ยว เนื่องในเทศกาลวันตรุษจีน ปี 2562 โดย ร.ต.ธานี ช่วงชู ผู้อำนวยการท่าอากาศยานภูเก็ต นำคณะผู้บริหาร และพนักงาน ทภก. พร้อมด้วยสายการบินไทยไลออนแอร์ และสายการบินนกแอร์ ให้การต้อนรับผู้โดยสารชาวจีน ที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ต โดยเที่ยวบิน SL 973 มีผู้โดยสาร จำนวน 209 คน ลูกเรือ จำนวน 7 คน และเที่ยวบิน DD 3125 มีผู้โดยสาร จำนวน 185 คน ลูกเรือ จำนวน 7 คน ให้การต้อนรับฯ ณ ประตูทางออกขึ้นเครื่องหมายเลข 11 อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ทภก. ต่อจากนั้นบริเวณชั้น 3 ห้องโถงผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ มีการแสดง Cover Dance (อู๋-จุ-ปู้-เฉิง-เจีย) เพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาในช่วงเทศกาลตรุษจีน


ส่วนกิจการพิเศษและมวลชนสัมพันธ์
ท่าอากาศยานภูเก็ต
โทร. 0 7635 1520
โทรสาร 0 7632 7478