ท่าอากาศยาน​ภูเก็ต​ฉลองครบรอบ 31 ปี พร้อมแถลงผลประกอบการปี 2562 กว่า 3, 200 ล้านบาท อนุมัติ​ 6,200 ล้านบาท สนามบินแห่งที่2 ผ่านแล้ว

         ครบรอบ 31 ปี การบริหารท่าอากาศยานภูเก็ต ผู้โดยสารทะลุ 17.8 ล้านคนแล้ว ผลกำไรสุทธิปี 62 กว่า 3,200 ล้านบาท เตรียมพัฒนาต่อระยะที่ 2 เพิ่มหลุมจอดรองรับเครื่องขนาดใหญ่อีก 3 หลุม และสิ่งอำนวยความสะดวก อนุมัติงบแล้ว 6,200 ล้านบาท

        เมื่อวันที่ 8 ต.ค.62 เวลา 10.0 น. ท่าอากาศยานภูเก็ต บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) จัดงานครบรอบ 31 ปี การดำเนินงานของท่าอากาศยานภูเก็ต โดยได้รับเกียรติจาก นายมนตรี  มงคลดาว รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (สายงานท่าอากาศยานภูมิภาค) ผู้แทน กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) เป็นประธานในพิธีฯ การนี้ นายภัคพงศ์  ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต, นายสุพจน์ รอดเรือง ณ หนองคาย รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต, ผู้ประกอบการ, บริษัทสายการบิน, ส่วนราชการที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ท่าอากาศยานภูเก็ต, ชุมชนโดยรอบท่าอากาศยานภูเก็ตและแขกผู้มีเกียรติในจังหวัดภูเก็ต สื่อมวลชน​ ได้ให้เกียรติเข้ามอบกระเช้าดอกไม้ร่วมแสดงความยินดี  และมี เรืออากาศตรี ธานี ช่วงชู ผู้อำนวยการท่าอากาศยานภูเก็ต พร้อมผู้บริหาร และพนักงานท่าอากาศยานภูเก็ต ร่วมให้การต้อนรับ ณ อาคาร X-Terminal ท่าอากาศยานภูเก็ต

        เรืออากาศตรีธานี ช่วงชู ผอ.ท่าอากาศยานภูเก็ต กล่าวว่า ท่าอากาศยานภูเก็ตได้รับโอนมาจากกรมการบินพาณิชย์ เมื่อวันที่ 8 ต.ค. 2531 ซึ่งการรับโอนดังกล่าวทำให้ท่าอากาศยานภูเก็ตอยู่ในการบริหารงานของท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย ก่อนจะแปลงสภาพเป็นบริษัทจำกัดมหาชน และจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล เมื่อวันที่ 30 ก.ย.2545 และได้รับใบรับรองเป็นสนามบินสาธารณะ ให้แก่ ท่าอากาศยานภูเก็ต จาก พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เมื่อวันที่ 14 ม.ค.2558 โดยท่าอากาศยานภูเก็ตได้ดำเนินการในรูปแบบของสนามบินสาธารณะ ซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับสากล และมีการตรวจประเมินมาตรฐานตามที่องค์กรการบินพลเรือนระหว่างประเทศ

        นอกจากนี้​ ผลการดำเนินงานของท่าอากาศยานภูเก็ตในปีงบประมาณ 2562 ที่เกิดผลกระทบต่อการท่องเที่ยวเป็นวงกว้าง และ ท่าอากาศยานภูเก็ตได้รับผลกระทบดังกล่าวทำให้จำนวนเที่ยวบินรวมทั้งสิ้น 115,522 เที่ยวบิน มีจำนวนลดลง ร้อยละ 0.83 แบ่งออกเป็นเที่ยวบินระหว่างประเทศ จำนวน 63,448 เที่ยวบิน ซึ่งเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.42 และเที่ยวบินในประเทศ 52,074 เที่ยวบิน ลดลงร้อยละ 3.44 และมีผู้โดยสารใช้บริการรวมทั้งสิ้น 17,849,717 คน ลดลงร้อยละ 2.25 โดยแบ่งเป็นผู้โดยสารระหว่างประเทศ 10,319,585 ล้านคน ลดลงร้อยละ 0.76 และผู้โดยสารภายในประเทศ 7,530,132, ล้านคน ลดลงร้อยละ 4.23 ส่วนของผลประกอบการในปีนี้ ท่าอากาศยานภูเก็ตมีผลกำไรรวมสุทธิเป็น จำนวน 3,277.04 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนร้อยละ 16.19 โดยแบ่งเป็นรายได้ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมการบินร้อยละ 62.35 และรายได้ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการบินร้อยละ 37.65

        เรืออากาศตรีธานี กล่าวต่ออีกว่า นอกจากการดำเนินงานด้านธุรกิจแล้วท่าอากาศยานภูเก็ต ยังได้ให้ความสำคัญด้านความรับผิดชอบต่อสังคมควบคู่กันไป โดยในปีงบประมาณ 2562 ท่าอากาศยานภูเก็ตได้ดำเนินการจ่ายเงินชดเชยผู้ได้รับผลกระทบด้านเสียงไปแล้ว จำนวน 3 หมู่บ้าน 64 อาคาร จากทั้งหมด 277 อาคาร รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 9,116,576 บาท และจะดำเนินการจ่ายเงินชดเชยคงเหลืออีก 213 อาคารให้แล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม 2562 นอกจากนี้ท่าอากาศยานภูเก็ตยังได้ดำเนินการจัดซื้อที่ดินผู้ที่ได้รับผลกระทบด้านเสียง NEF มากกว่า 40 ไปแล้ว จำนวน 3 ราย จากทั้งหมด 29 ราย (82 อาคาร) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 976 ล้านบาท และจะดำเนินการจัดซื้อที่ดินคงเหลือให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ 2563 ส่วนสนามภูเก็ตแห่งที่ 2 ที่โคกกลอย จ.พังงา บริษัทท่าอากาศยานไทย ได้จัดเตรียมความพร้อมในส่วนของที่ดินและงบประมาณ สำหรับก่อสร้างไว้พร้อมแล้ว ซึ่ง​ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการพิจารณาของสภาพัฒน์ถึงความเหมาะสมและความคุ้มค่าของการเกิดขึ้นของสนามบินที่โคกกลอย

        ส่วน แผนการพัฒนาท่าอากาศยานภูเก็ต ในระยะที่ 2 ซึ่ง​ทางบอร์ดท่าอากาศยานได้อนุมัติงบประมาณในการพัฒนาท่าอากาศยานภูเก็ตระยะที่ 2 เรียบร้อยแล้ว งบประมาณ​ 6,200 ล้านบาท ประกอบไปด้วย การเพิ่มหลุมจอดสำหรับรองรับเครื่องบินขนาดใหญ่ จำนวน 3 หลุม ปรับปรุงอาคารผู้โดยสารต่างประเทศ ก่อสร้างสาธารณูปโภค รวมถึงก่อสร้างอาคารจอดรถยนต์บริเวณด้านหน้าอาคารผู้โดยสารภายในประเทศ ซึ่ง​ได้ส่งเรื่องไปที่กระทรวงคมนาคมเรียบร้อยแล้วขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการขอความเห็นชอบและส่งเข้าครม.ต่อไป เรืออากาศตรีธานี ได้กล่าวทิ้งท้ายในที่สุด​

#Phuket #Thailand #กินไหนดีภูเก็ต #มีเดียภูเก็ต #ข่าวภูเก็ต #ท่องเที่ยวภูเก็ต #อาหารภูเก็ต #ช้อปปิ้งภูเก็ต #โรงแรมภูเก็ต #อสังหาฯภูเก็ต #เศรษฐกิจภูเก็ต www.phuketprice.com #ภูเก็ตไพรซ์