ท่าอากาศยาน​ภูเก็ต พร้อมรับตรุษจีน คาดมีผู้โดยสารใช้บริการกว่า 6 แสนคน

         เมื่อวันที่ 31 ม.ค.62 เวลา 13.00 น. ณ ท่าอากาศยานภูเก็ต ร.ต.ธานี ช่วงชู ผู้อำนวยการท่าอากาศยานภูเก็ต เปิดเผยถึง จำนวนผู้โดยสารที่จะใช้บริการท่าอากาศยานภูเก็ต (ทภก.) ในช่วงเทศกาลตรุษจีน 9 วัน ตั้งแต่วันที่ 2 – 10 กุมภาพันธ์นี้ ว่าจะมีจำนวน 637,588 คน โดยเป็นผู้โดยสารในประเทศจำนวน 249,759 คน หรือประมาณร้อยละ 40 และเป็นผู้โดยสารระหว่างประเทศจำนวน 387,799 คน หรือประมาณร้อยละ 60 เมื่อเทียบกับเทศกาลตรุษจีนของปีที่แล้ว พบว่าสูงกว่า ร้อยละ 4.18 สำหรับเที่ยวบินจะมีทั้งหมด 3,327 เที่ยวบิน เป็นเที่ยวบินในประเทศ 1,428 เที่ยวบิน หรือประมาณร้อยละ 43 เป็นเที่ยวบินระหว่างประเทศ จำนวน 1,899 คิดเป็นประมาณร้อยละ 57 เมื่อเทียบกับปีที่แล้วจะสูงกว่าร้อยละ 0.79

         ปัจจุบันมีสายการบินหลายสาย เช่น China Eastern Airlines, China Southern Airlines, Hainan Airlines, Shenzhen Airlines, Sichuan Airlines จะมีเส้นทางบินตรงระหว่าง ทภก. กับเมืองต่าง ๆ ของสาธารณรัฐประชาชนจีน เช่น เมืองหนานหนิง กว่างโจว คุนหมิง เฉิงตู มาเก๊า ฮ่องกง ปักกิ่ง ฯลฯ เฉลี่ยวันละกว่า 47 เที่ยวบิน โดยในช่วงเทศกาลตรุษจีนผู้โดยสารที่คาดว่า จะเดินทางมาสูงสุดอันดับ 1 ถึง 2 คือ ชาวจีน ชาวรัสเซีย

         เนื่องจากในแต่ละวันจะมีผู้โดยสารเฉลี่ยสูงถึง 70,840 คน ทภก.จึงได้มีการเตรียมสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ไว้รองรับ เช่น เตรียมความพร้อมของระบบสายพานลำเลียงกระเป๋า ระบบลิฟท์ ระบบปรับอากาศ เป็นต้น โดยจะมีพนักงานอยู่ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อพร้อมสามารถดำเนินการได้ทันทีหากเกิดเหตุขัดข้องกระทันหัน เรื่องการเตรียมพร้อมห้องน้ำ มีการเพิ่มรอบการทำความสะอาดมากขึ้น ในส่วนของผู้โดยสารขาเข้าระหว่างประเทศมีการเพิ่มเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ที่สามารถสื่อสารภาษาจีนและภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี คอยให้คำแนะนำผู้โดยสาร บริเวณด้านหน้าช่องตรวจคนเข้าเมืองด้วย

         นอกจากนี้ ร.ต.ธานี กล่าวต่อไปว่า ทภก. ยังได้มีการเข้มงวดเรื่องการรักษาความปลอดภัย นอกจากจะมีการตรวจสอบระบบกล้องวงจรปิดต่าง ๆ ให้มีความสมบูรณ์แล้ว ยังได้มีการเพิ่มความถี่ในการลาดตระเวนของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยและมีการร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ในการทำงานแบบบูรณาการ เช่น ชุดเฉพาะกิจ กองรักษาความสงบเรียบร้อย กองทัพภาคที่ 4 กองเรือปฏิบัติการ ทัพเรือภาคที่ 3 สำนักงานข่าวกรองแห่งชาติ และมีการร่วมมือกับตำรวจตระเวนชายแดน 42 พัทลุง ในการนำสุนัขมาช่วยเรื่องการตรวจสอบวัตถุระเบิด เป็นต้น

         สำหรับ ทภก. เตรียมพร้อมเต็มที่ทั้งด้านอุปกรณ์เครื่องมือและเจ้าหน้าที่คอยให้คำแนะนำช่วยเหลือต่าง ๆ แก่ผู้โดยสาร อย่างไรก็ตาม หากท่านใดต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ เบอร์โทรศัพท์ 0-76351-111 และ 0-76351-666 ตลอด 24 ชั่วโมง ฝ่ายอำนวยการท่าอากาศยานภูเก็ต โทรศัพท์ 0-7635-1520 ร.ต.ธานี ได้กล่าวทิ้งท้ายในที่สุด