นายกฯสมใจ เปิดกิจกรรม “วิ่งกินลม ชมเมืองเก่าภูเก็จ”

         เมื่อวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๖.๐๐ น. นางสาวสมใจ สุวรรณศุภพนา นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาวิ่งมินิมาราธอน “วิ่งกินลม ชมเมืองเก่าภูเก็จ” บางเหนียว มินิมาราธอน ๒๐๑๘ พร้อมด้วย นายกวี ตันสุคตานนท์ รองนายกเทศมนตรีนครภูเก็ต สมาชิกสภาเทศบาล ผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัดเทศบาล คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการชมรมผู้ปกครอง นักกีฬาผู้เข้าร่วมการแข่งขัน และแขกผู้มีเกียรติ เข้าร่วม ณ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว