บริษัท ภูเก็ต ไอแลนด์ มารีน่า จำกัด ผู้ประกอบกิจการท่าเทียบเรือภูเก็ตยอร์ช เฮเว่น จัดงาน The Marina Market ครั้งที่ 3

         บริษัท ภูเก็ต ไอแลนด์ มารีน่า จำกัด ผู้ประกอบกิจการท่าเทียบเรือภูเก็ตยอร์ช เฮเว่น จะทำการจัดงาน The Marina Market ครั้งที่ 3 ในวันที่ 16-17 มีนาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 17.30 น. เป็นต้นไป โดยแนวคิดของตลาดจะเป็นตลาดไทยร่วมสมัยที่ผสมผสานศิลปวัฒนธรรมไทย และความสวยงาม พร้อมทั้งความทันสมัยของท่าเทียบเรือไว้ด้วยกัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่เอกลักษณ์ความเป็นไทย รวมทั้งสนับสนุนสินค้าไทยที่มีความทันสมัยทางด้านการออกแบบแต่ยังคงไว้ซึ่งการใช้วัสดุในท้องถิ่นนั้นๆ และการเผยแพร่อาหารไทย 4 ภาค ให้เป็นที่รู้จักเพิ่มมากขึ้น

                  The Marina Market จะแบ่งออกเป็น 3 โซนหลักด้วยกัน คือ

         1. The Craft เป็นโซนของร้านค้าและผู้ประกอบการที่ได้รับเชิญจากทั่วประเทศ มาร่วมนำเสนอผลงาน และจำหน่ายสินค้าไทยในเชิงสร้างสรรค์และทันสมัย ภายใต้แนวคิด “Show Craft”

         2.The Cultrual เป็นโซนของการทำ Workshop ซึ่งเป็นการเรียนรู้และนำเสนอการส่งต่อทางวัฒนธรรมผ่านความสนุกสนานในการทำ Workshop และบรรยากาศสบายๆ ของท่าเทียบเรือภูเก็ต ยอร์ช เฮเว่น

         3.The Connection เป็นจุดเชื่อมต่อทางวัฒนธรรมและความทันสมัย ผ่านทางอาหารไทยที่จะนำเสนอภายใต้แนวคิด “อาหารไทย กินอะไรก็อร่อย” นำเสนอหลากหลายเมนูจากอาหารไทยทั้ง 4 ภาค และบรรยากาศสบายๆ บนร้านอาหาร The Deck ที่จะเปลี่ยนรูปแบบให้เป็นการปิกนิกแบบไทยๆ ร่วมกับบาร์ไทยสมัยใหม่ ที่รังสรรค์เครื่องดื่มจากเหล้าไทยทั่วประเทศ พร้อมขับกล่อมทุกท่านด้วยดนตรีอันไพเราะ

         ทางภูเก็ต ยอร์ช เฮเว่น ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของขยะพลาสติกที่เพิ่มมากขึ้นในแต่ละวัน จึงขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการรณรงค์ลดการใช้พลาสติก ซึ่งได้เริ่มทำที่ร้านอาหาร The Deck มาระยะหนึ่งและ แล้วในงานนี้เราได้ส่งเสริมให้ใช้บรรจุภัณฑ์จากธรรมชาติ หรือบรรจุภัณฑ์ทางเลือกที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สามารถย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติอีกด้วย

                  จึงขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมงาน The Marina Market ครั้งที่ 3 ในวันที่ 16-17 มีนาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 17.30 น. เป็นต้นไป ณ ท่าเทียบเรือ ภูเก็ตยอร์ช เฮเว่น


#Phuket
#Thailand
#กินไหนดีภูเก็ต
#มีเดียภูเก็ต
#ข่าวภูเก็ต
#ท่องเที่ยวภูเก็ต
#อาหารภูเก็ต
#ช้อปปิ้งภูเก็ต​
#โรงแรมภูเก็ต​
#อสังหาฯภูเก็ต​
#เศรษฐกิจ​ภูเก็ต​
#www.phuketprice.com
#ภูเก็ตไพรซ์