บางกอกแอร์เวย์สร่วมกับธนาคารออมสินและ iServe Thailand จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุที่ เกาะสมุย

         เมื่อเร็วๆ นี้ บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ สายการบินบางกอกแอร์เวย์ส โดยส่วนรับผิดชอบสังคม (CSR) นำโดย นายสิริชัย เจริญรัถ ที่ปรึกษาส่วนรับผิดชอบต่อสังคม (ที่ 6 จากขวา) ร่วมกับธนาคารออมสิน (ส่วนกิจกรรมเพื่อสังคม) นำโดย นางพวงทรัพย์ บางผึ้ง ผู้จัดการธนาคารออมสิน สาขาละไม (ที่ 6 จากซ้าย) และองค์กร iServe Thailand จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพทางด้านทันตกรรมและการตรวจวัดสายตาแก่ผู้สูงอายุ ภายใต้โครงการ “พัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ด้านการดูแลสุขภาพทั้งร่างกายและจิตใจ ช่วยส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดี ณ วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว (เกาะสมุย) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

         บางกอกแอร์เวย์สมีการจัดกิจกรรมรับผิดชอบสังคม (CSR) ที่เกาะสมุยมาอย่างต่อเนื่อง อาทิ โครงการด้านการรักษาสิ่งแวดล้อม เช่น ปลูกต้นมะพร้าวเพื่อเกาะสมุย สมุยรักษ์น้ำ โครงการด้านการพัฒนาศักยภาพของเยาวชน เช่น คลินิกฟุตบอลเยาวชน เป็นต้น โดยมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนให้ดียิ่งขึ้น  บริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่นสนับสนุนและมีส่วนร่วมในการให้บริการและบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมอย่างต่อเนื่อง ซึ่งถือเป็นหนึ่งในพันธกิจหลักในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ


Bangkok Airways, Government Savings Bank and iServe Thailand organize Community Health Care Activity for Elderly in Koh Samui

         Recently, Bangkok Airways Public Company Limited led by Mr. Sirichai Charoenrath, Advisor – Corporate Social Responsibility (6th from right) together with Ms. Puangtrap Bangphuing, Government Savings Bank’s Lamai Branch Manager – (6th from left) and iServe Thailand organized a community health care activity providing dental treatment and eye examination for elderly under the project so-called “Capacity Building and Wellness Development Program for Senior Citizens” at International School of Tourism (Koh Samui), Surat Thani Rajabhat University.  The program also provides participants with knowledge on physical and mental self-care in order to enhance their quality of life.

         Bangkok Airways has continually organized CSR projects in Koh Samui with an aim to support local communities and improve quality of life. The airline’s ongoing CSR projects include conservation and restoration of natural resources, for example, “Coconut Trees Planting” and “Samui Saving Water” campaigns, and “Football Clinic for Kids” project which is under youth development program. Bangkok Airways will continue its support and be involved in CSR activities as part of the airline’s core missions.

 

#Phuket #Thailand #กินไหนดีภูเก็ต #มีเดียภูเก็ต #ข่าวภูเก็ต #ท่องเที่ยวภูเก็ต #อาหารภูเก็ต #ช้อปปิ้งภูเก็ต #โรงแรมภูเก็ต #อสังหาฯภูเก็ต#เศรษฐกิจภูเก็ต #www.phuketprice.com #ภูเก็ตไพรซ์