ปฏิบัติถูกต้อง แก้ไขถูกจุด รับมือการปวดประจำเดือน

         แพทย์หญิงศศิญา เมธาธราธิป สูติ-นรีแพทย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการมีบุตรยาก ศูนย์สุขภาพสตรี โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต ให้สัมภาษณ์เรื่องปวดประจำเดือนรุนแรงเสี่ยงสารพัดโรค ในรายการ Doctor On Air ทางสถานีวิทยุ 89.75 Radio Trip เพื่อให้ความรู้เรื่องสาเหตุ ความเสี่ยง และแนวทางการรักษาโรค พร้อมแนะนำวิธีการรับมือเพื่อบรรเทาอาการปวดประจำเดือน ด้วยการออกกำลังกายและพักผ่อนให้เพียงพอ ตลอดจนแนะนำให้คุณผู้หญิงที่มีอายุ 21 ปีขึ้นไป หรือผู้ที่มีเพศสัมพันธ์แล้ว ตรวจทางนรีเวชโดยแพทย์เฉพาะทางเป็นประจำทุกปี เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา


#Phuket #Thailand #กินไหนดีภูเก็ต #มีเดียภูเก็ต #ข่าวภูเก็ต #ท่องเที่ยวภูเก็ต #อาหารภูเก็ต #ช้อปปิ้งภูเก็ต #โรงแรมภูเก็ต #อสังหาฯภูเก็ต#เศรษฐกิจภูเก็ต www.phuketprice.com #ภูเก็ตไพรซ์