ผู้บริหารท่าอากาศยานภูเก็ต ให้การต้อนรับผู้จัดการฝ่ายซ่อมบำรุงรักษาอากาศยาน สายการบิน KLM (Royal Dutch Airlines) พร้อมมอบของที่ระลึก เนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปีการดำเนินงาน

         วันที่ 7 ต.ค.62 เรืออากาศตรี ธานี ช่วงชู ผู้อำนวยการท่าอากาศยานภูเก็ต ให้การต้อนรับ นายพงษ์พันธ์ ดวงหิรัญ ผู้จัดการฝ่ายซ่อมบำรุงรักษาอากาศยาน สายการบิน KLM (Royal Dutch Airlines) เข้าพบผู้อำนวยการท่าอากาศยานภูเก็ต พร้อมมอบของที่ระลึก เนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปีการดำเนินงาน ณ ห้องทำงานผู้อำนวยการท่าอากาศยานภูเก็ต ชั้น 4 อาคารสำนักงานท่าอากาศยานภูเก็ต


ส่วนกิจการพิเศษและมวลชนสัมพันธ์

ท่าอากาศยานภูเก็ต

โทร. 0 7635 1520

โทรสาร 0 7632 7478


#Phuket #Thailand #กินไหนดีภูเก็ต #มีเดียภูเก็ต #ข่าวภูเก็ต #ท่องเที่ยวภูเก็ต #อาหารภูเก็ต #ช้อปปิ้งภูเก็ต #โรงแรมภูเก็ต #อสังหาฯภูเก็ต #เศรษฐกิจภูเก็ต www.phuketprice.com #ภูเก็ตไพรซ์