ฝ่ายการตลาดโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต มอบผ้ากันเปื้อนแก่ผู้ประกอบการร้านอาหารในพื้นที่ใกล้เคียงโรงพยาบาล เพื่อดูแลสุขอนามัยของผู้ประกอบการและผู้บริโภค

         ฝ่ายการตลาดโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต มอบผ้ากันเปื้อนแก่ผู้ประกอบการร้านอาหารในพื้นที่ใกล้เคียงโรงพยาบาล เพื่อดูแลสุขอนามัยของผู้ประกอบการและผู้บริโภค เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา