ภูเก็ตเตรียม​พร้อมจัดงานสดุดีท้าวเทพกระษัตรีท้าวศรีสุนทร ประจำปี 2562 ช่วงระหว่าง​วันที่ 2-16 มีนาคม 2562

          จังหวัดภูเก็ตเตรียม​พร้อมจัดงานสดุดีท้าวเทพกระษัตรีท้าวศรีสุนทร ประจำปี 2562 ช่วงระหว่างวันที่ 2-16 มีนาคม 2562 เพื่อเทิดทูนท้าวเทพกระษัตรีท้าวศรีสุนทรและวีรชนผู้กล้าเมืองถลางให้เป็นที่ประจักษ์ เพิ่มศักยภาพด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และร่วมกวนกาละแม จำนวน 9 กะทะ

         วันที่ 25 ก.พ.62 เวลา 11.00 น. ลาน Public House Central Festival Phuket นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ภูเก็ต นางปัทมา รุจีวงศ์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมศาสนาสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ต และ นางกรทิชาต์ วัฒนพันธุ์ เลขานุการคณะกรรมการบริหารมูลนิธิท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร ร่วมแถลงข่าวเตรียมจัดงาน สดุดีท้าวเทพกระษัตรีท้าวศรีสุนทรประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 2-16 มีนาคม 2562 เพื่อร่วมเทิดทูนท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทรและวีรชนผู้กล้าเมืองถลาง โดยมี นางสิทธินีย์ ทวิพัฒน์ นายกเหล่ากาชาดจังวัดภูเก็ต หัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสื่อมวลชน เข้าร่วม

         นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า สำหรับการจัดงานสดุดีท้าวเทพกระษัตรีท้าวศรีสุนทรประจำปี 2562 ได้กำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 2-16 มีนาคม 2562 ณ วัดเทพวนาราม (ม่าหนิก) สวนพระพุทธศาสนาวัดม่วงโกมารภัจจ์, อนุสาวรีย์ท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร บริเวณพื้นที่อนุสรณ์สถานเมืองถลาง แหล่งประวัติศาสตร์ถลางและสถานที่อื่นๆ ตามความเหมาะสม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเทิดทูนท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทรและวีรชนผู้กล้าเมืองถลางให้เป็นที่ประจักษ์และเพิ่มศักยภาพด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดภูเก็ต

         ในส่วนของการจัดกิจกรรมประกอบด้วย

  • วันที่ 2 มีนาคม 2562    พิธีอุปสมบทหมู่ ณ วัดเทพวนาราม (วัดม่าหนิก)
  • วันที่ 3 – 16 มีนาคม 2562    พระภิกษุสงฆ์ศึกษาพระธรรมวินัยและฝึกปฏิบัติพัฒนาจิต ณ วัดเทพวนาราม (ม่าหนิก)
  • วันที่ 5 มีนาคม 2562    กิจกรรมอบรมอาสาสมัครมัคคุเทศก์แหล่งประวัติศาสตร์ถลาง (เจ้าบ้านอาสาพาทัวร์ฯ) ณ ห้องประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
  • วันที่ 6-7 มีนาคม 2562    ผู้อบรมลงพื้นที่ศึกษาแหล่งประวัติศาสตร์ถลางและการฝึกปฏิบัติเป็นมัคคุเทศก์อาสาแหล่งประวัติศาสตร์ถลาง
  • วันที่ 9 มีนาคม 2562    เวลา 09.00 น. กวนกาละแม 9 กะทะ ณ สวนพระพุทธศาสนาวัดม่วงโกมารภัจจ์ และขอเชิญประชาชนร่วมห่อกาละแม
  • วันที่ 11 มีนาคม 2562    ณ สวนพระพุทธศาสนาวัดม่วงโกมารภัจจ์
  • วันที่ 12 มีนาคม 2562    พิธีทำบุญตักบาตรและพิธีบวงสรวงปู่ย่าตายายบรรพชนผู้กล้าเมืองถลางโดยช่วงเช้าเป็นพิธีทำบุญตักบาตรและช่วงเย็นเป็นพิธีบวงสรวง ณ สวนพระพุทธศาสนาวัดม่วงโกมารภัจจ์
  • วันที่ 13 มีนาคม 2562 เวลา   09.00 น. พิธีวางพวงมาลาและพิธีสดุดีวีรกรรมท้าวเทพกระษัตรีท้าวศรีสุนทร ณ อนุสาวรีย์ท้าวเทพกระษัตรีท้าวศรีสุนทร
  • วันที่ 13 – 15 มีนาคม 2562   ช่วงเวลา 17.00 – 24.00 น. งานแสดงแสงสีเสียง ละครอิงประวัติศาสตร์และการจัดลานศิลปวัฒนธรรม จำลองวิถีชีวิตเมืองถลาง โดยจะมีการจำหน่ายอาหารพื้นเมืองอาหารอร่อยภูเก็ตและของดีประจำถิ่น (OTOP) ณ พื้นที่อนุสรณ์สถานเมืองถลาง อาทิ การแสดงพื้นบ้านหนังตะลุง รองแง็ง มโนราห์การละเล่นพื้นบ้านและการแสดงศิลปวัฒนธรรมอื่น ๆ อีกมากมาย

         อย่างไรก็ตาม ขอเชิญชวนประชาชนจ.ภูเก็ตและจังหวัด​ใกล้เคียง​รวมถึง​นักท่องเที่ยวร่วมงานสดุดีท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทรประจำปี 2562 ช่วงระหว่างวันที่ 2-16 มีนาคม 2562 โดยการนุ่งโจงกระเบนห่มสไบหรือแต่งกายด้วยชุดไทย เพื่อร่วมสืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันดีงาม ของจังหวัดภูเก็ตต่อไป

 #Phuket
#Thailand
#ข่าวภูเก็ต
#ท่องเที่ยวภูเก็ต
#อาหาร
#ช้อปปิ้ง
#โรงแรม
#อสังหาฯ
#เศรษฐกิจ​
#www.phuketprice.com
#ภูเก็ตไพรซ์