มอบประกาศนียบัตรให้แก่พนักงานและลูกจ้าง ฝดภ.ทภก. ที่สำเร็จหลักสูตรการฝึกซ้อมการกู้ภัยทางทะเล

        เมื่อวันที่ 1 ก.พ.62 เวลา 15.30 น. นายวิจิตต์ แก้วไทรเทียม รภก.(ปร.) เป็นประธานมอบประกาศนียบัตรให้แก่พนักงานและลูกจ้าง ฝดภ.ทภก. จำนวน 15 คน ที่สำเร็จหลักสูตรการฝึกซ้อมการกู้ภัยทางทะเล ณ อาคารดับเพลิงและกู้ภัย ทภก.