รพ.สิริโรจน์ จัดกิจกรรรมส่งเสริมความรู้ “วันความดันโลหิตสูงโลก”

         เมื่อช่วงเช้าวันที่ 24 พฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมา โรงพยาบาลสิริโรจน์ (Siriroj International Hospital) จัดกิจกรรมเนื่องในสัปดาห์ความดันโลหิตสูงโลก ซึ่งโรคความดันโลหิตสูงเป็นโรคที่รักษาไม่หาย และผู้ป่วยเกินกว่าครึ่งมักจะไม่มีอาการใดๆ จึงเป็นภัยเงียบที่กว่าจะรู้ตัวว่ามีความดันโลหิตสูง ก็อาจเกิดภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรงขึ้น แต่ทั้งนี้ผู้ป่วยสามารถควบคุมได้ด้วยการดูแลตนเองอย่างถูกวิธี และรับประทานยาสม่ำเสมอตามแพทย์แนะนำ ซึ่งจะส่งผลให้สุขภาพดีและช่วยลดความเสี่ยงต่อโรคแทรกซ้อนอื่นๆ เช่น โรคหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง โรคตา หรือโรคไตได้

         สำหรับกิจกรรมในวันนี้ ประกอบด้วยการบรรยายให้ความรู้เรื่อง “โรคความดันโลหิตสูงทำไมต้องวัดความดัน” โดย แพทย์หญิงแสงเดือน สำราญทรัพย์ อายุรแพทย์โรคไตให้ความรู้เรื่อง “การลดบริโภคเค็ม” “การออกกำลังกายในผู้ป่วยความดันโลหิตสูง” พร้อมบริการตรวจสุขภาพเบื้องต้น ณ คลินิกอายุรกรรม


#Phuket
#Thailand
#กินไหนดีภูเก็ต
#มีเดียภูเก็ต
#ข่าวภูเก็ต
#ท่องเที่ยวภูเก็ต
#อาหารภูเก็ต
#ช้อปปิ้งภูเก็ต​
#โรงแรมภูเก็ต​
#อสังหาฯภูเก็ต​
#เศรษฐกิจ​ภูเก็ต​
#www.phuketprice.com
#ภูเก็ตไพรซ์