ร้านกันเองแอทเพียร์และร้านอาหารทรีมังกี้ส์ รับตราสัญลักษณ์ Thai SELECT

         ร้านกันเองแอทเพียร์ และ ร้านอาหารทรีมังกี้ส์ ได้รับคัดเลือกให้เป็นหนึ่งในร้านอาหารที่ได้มาตรฐานของประเทศไทย รับตราสัญลักษณ์ Thai SELECT เป็นร้านอาหารไทยที่ผ่านการคัดเลือกในปีที่2 จำนวน 225 ร้าน แบ่งเป็น 3 ประเภท ได้แก่ Thai SELECT PREMIUM 3 ร้าน, Thai SELECT 201 ร้าน และ Thai SELECT UNIQUE 21 ร้าน ณ ห้องประชุมบุรฉัตรไชยากร ชั้น 4 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ ทำให้ปัจจุบันมีร้านอาหาร ที่ได้รับเครื่องหมาย Thai SELECT การันตีคุณภาพทั้งหมดทั่วประเทศแล้ว 798 ราย โดยมี นายวุฒิ ไกรลีวรีะพันธุ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์เป็นประธานในพิธีมอบตราสัญลักษณ์ Thai SELECT ใหกับ คุณปภาวินท์ ปจันทบุตร หนึ่งในผู้บริหารของกิจการเป็นตัวแทนรับมอบตราสัญลักษณ์ Thai SELECT เป็นเสมือนสัญลักษณ์ที่สื่อสะท้อนถึงความพิถีพิถันในศิลปะอาหารไทยแท้ตั้งแต่การคัดสรรวัตถุดิบ กรรมวิธีการปรุง รสชาติที่กลมกล่อม การจัดเครื่องเคียง เครื่องแนม เสริมส่งกันได้อย่างลงตัว เพื่อให้ได้ทั้งรูป รส สัมผสัส และคุณประโยชน์ในปี 2562 มีผู้ประกอบการร้านอาหารไทยจากทั่วประเทศกว่า 800 ร้าน สมัครเข้าร่วมโครงการส่งเสริมร้านอาหารไทยให้ได้รับตราสัญลักษณ์ Thai SELECT ซึ่งกรมฯ ได้พิจารณาคัดเลือกร้านอาหารที่ผ่านเกณฑ์โดยคณะกรรมการผเู้ชี่ยวชาญ และทรงคุณวุฒิทั้งภาครัฐและเอกชน เช่น สถาบันอาหารการบินไทยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยวิทยาลัยเทคโนโลยีครัววันดี และวิทยาลัยดุสิตธานี เป็นต้น รวมถึงยังได้ร่วมมือกับพันธมิตรทั้งภาครัฐและเอกชน ช่วยกันประชาสัมพันธ์ให้ร้านอาหาร Thai SELECT เป็นที่รู้จักแก่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศด้วย

#Phuket #Thailand #กินไหนดีภูเก็ต #มีเดียภูเก็ต #ข่าวภูเก็ต #ท่องเที่ยวภูเก็ต #อาหารภูเก็ต #ช้อปปิ้งภูเก็ต #โรงแรมภูเก็ต #อสังหาฯภูเก็ต#เศรษฐกิจภูเก็ต #www.phuketprice.com #ภูเก็ตไพรซ์