ร.ต.ธานี  ช่วงชู ผู้อำนวยการท่าอากาศยานภูเก็ต เป็นประธานในพิธีปล่อยแถวเตรียมความพร้อม การรักษาความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2562

         เมื่อวันที่ 11 เม.ย.62 เวลา 09.00 น. ร.ต.ธานี  ช่วงชู ผู้อำนวยการท่าอากาศยานภูเก็ต เป็นประธานในพิธีปล่อยแถวเตรียมความพร้อม การรักษาความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2562 โดยมี ผู้บริหาร,พนักงานและลูกจ้าง ทภก.,สายการบิน,หน่วยงานราชการที่ปฏิบัติงาน ณ ทภก., ทัพเรือภาคที่ 3,ตำรวจท่องเที่ยว,อำเภอถลาง,บริษัทรักษาความปลอดภัย ASM และ สภ.สาคู เข้าร่วมพิธีฯอย่างพร้อมเพรียง เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้ผู้โดยสาร และสาธารณชนได้ทราบถึงความพร้อมในการให้บริการของหน่วยงานต่างๆ และเตรียมความพร้อมด้านการรักษาความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ ทภก. จัดกิจกรรม ณ ลานจอดรถยนต์ ประตูทางออกหมายเลข 6 อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ทภก. และเวลา 10.00 น. ผภก.เปิดโครงการ “ท่าอากาศยานสีขาว” ณ บริเวณชานชาลาขาเข้า ชั้น 1 ประตู 5 อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ทภก. ต่อจากนั้น  ผภก. ได้เปิดศูนย์อำนวยความสะดวกผู้โดยสารท่าอากาศยานภูเก็ต ณ บริเวณห้องโถงผู้โดยสารขาออก อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ทภก.


ส่วนกิจการพิเศษและมวลชนสัมพันธ์

ท่าอากาศยานภูเก็ต

โทร. 0 7635 1520

โทรสาร 0 7632 7478


#Phuket
#Thailand
#กินไหนดีภูเก็ต
#มีเดียภูเก็ต
#ข่าวภูเก็ต
#ท่องเที่ยวภูเก็ต
#อาหารภูเก็ต
#ช้อปปิ้งภูเก็ต​
#โรงแรมภูเก็ต​
#อสังหาฯภูเก็ต​
#เศรษฐกิจ​ภูเก็ต​
#www.phuketprice.com
#ภูเก็ตไพรซ์