ศูนย์การค้าเซ็นทรัล ภูเก็ต จัดงาน CENTRAL PHUKET Art Exhibition 2019 ประมูลภาพวาดเด็กภูเก็ตศิลปินระดับโลก

         ศูนย์การค้าเซ็นทรัล ภูเก็ต จัดงาน CENTRAL PHUKET Art Exhibition 2019 ประมูลภาพวาดเด็กภูเก็ตศิลปินระดับโลก รายได้ไม่หักค่าใช้จ่าย มอบให้ รพ.วชิระภูเก็ต และ รร.ภูเก็ตปัญญานุกูล ยอดประมูลกว่าเจ็ดแสนบาท

         ศูนย์การค้าเซ็นทรัล ภูเก็ต จัดงาน CENTRAL PHUKET Art Exhibition 2019 ในระหว่างวันที่ 5-14 กรกฎาคม 2562 บริเวณชั้น 1 ฝั่ง ฟลอเรสต้า ซึ่งจัดขึ้นเพื่อส่งเสริม สนับสนุน คนไทย ที่ทำชื่อเสียงให้กับประเทศ โดยเฉพาะในเรื่องของศิลปวัฒนธรรมของไทย โดยในจังหวัดภูเก็ต มีศิลปินอยู่มากมายที่สร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดภูเก็ต แต่ที่น่าทึ่งในฝีมือ ก็คือผลงานของ เด็กชาย วชิรวิทย์ สามารถ หรือ น้องอามานี่ ที่อายุเพียง 13 ขวบเท่านั้น แต่มีความสามารถของการวาดภาพได้เทียบเท่ากับผู้ใหญ่หลายท่าน ผลงานออกสู่สายตาทั้งชาวไทยและชาวโลกมากมาย โดยเรื่องที่น่าภาคภูมิใจที่สุด คือเงินที่ได้จากการขายผลงานน้องอามานี่จะนำไปบริจาคเกือบทั้งหมดหลักจากหักค่าวัสดุอุปกรณ์ในการวาดภาพแล้ว ถือว่าเป็นแบบอย่างที่ดีแก่เยาวชนไทย ที่รู้จักการมีน้ำใจ การแบ่งปัน สร้างสังคมให้น่าอยู่

         ศูนย์การค้าเซ็นทรัล ภูเก็ต จึงถือโอกาสนี้รวมเป็นส่วนหนึ่งในการสะท้อนให้ชาวภูเก็ตและนักท่องเที่ยวได้สัมผัสกับความงดงามในชิ้นงานของจิตรกรน้อยวัย 13 ขวบ ความละเอียด ประณีตและที่สำคัญยังมีการประมูลชิ้นงานศิลปะของน้องอามานี่ ซึ่งรายได้ทั้งหมดไม่หักค่าใช้จ่ายมอบให้โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ซึ่งเป็นโรงพยาบาลหลักของจังหวัดภูเก็ต ในแต่ละวันมีผู้ป่วยทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ เข้าไปใช้บริการเป็นจำนวนมาก ทางจังหวัดภูเก็ตเองก็ได้ร่วมปรับปรุงอาคารสถานที่ ตลอดจนเครื่องมือแพทย์ให้ทันสมัย และเพียงพอต่อจำนวนผู้ป่วยที่มากขึ้น รวมถึงจะนำรายได้ไปมอบให้กับโรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูล โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาของเด็กที่สภาพร่างกายไม่พร้อม นับว่ามีจิตอันเป็นกุศล เป็นนิมิตหมายที่ดี  ตลอดจนเป็นการเผยแพร่ศิลปะลวดลายไทยอันงดงามวิจิตร ตามแบบของ อาจารย์ เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์ ผู้สร้างผลงานอันโดดเด่น ไปสู่สายตาของชาวไทย และนักท่องเที่ยวทั่วโลกสืบไป

         ในพิธีเปิดการประมูล (วันที่ 9 กรกฎาคม 2562) ได้รับเกียรติจาก นายสุพจน์  รอดเรือง ณ หนองคาย รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธาน พร้อมด้วย นางสาววิไลพร ปิติมานะอารี ผู้อำนวยการอาวุโส กลุ่มงานปฏิบัติการสาขา ศูนย์การค้าเซ็นทรัล ภูเก็ต, ว่าที่ร้อยตรี วิกรม จากที่ นายอำเภอเมืองภูเก็ต, นางบุษยา  ใจเปี่ยม  ประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ต, นายโกมาต  แป้นเกิด วัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ต, นางสาวสมใจ สุวรรณศุภพนา นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต, นางจุฑารัตน์ นิลหัสถ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานภูเก็ต, น.พ.เฉลิมพงษ์  สุคนธผล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต รวมถึงแขกผู้มีเกียรติและสื่อมวลชนเป็นจำนวนมากเข้าร่วม

         โดยมีภาพเข้าร่วมประมูล 3 ภาพ ได้แก่ ภาพที่ 1 ภาพปลากัดคู่  ยอดประมูลที่ 200,000 บาท โดย นายโสภณ เอกวานิช ภาพที่ 2 ภาพพญามังกร ยอดประมูลที่ 95,000 บาท โดยนายจิรวุฒิ อัศวประภาส และภาพที่ 3 ภาพพญานาคเจ็ดเศียร ยอดประมูลที่ 440,000 บาท โดยนายวาณิช  เอกวานิช รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 735,000 บาท

         ทั้งนี้พิเศษสำหรับลูกค้า เมื่อซื้อของในศูนย์การค้าฯ (ทั้ง 2 ฝั่ง) ครบ 2,000 บาท ระหว่างวันที่ 5-31 กรกฎาคม 2562 นำใบเสร็จมาแลก กระเป๋าผ้าออกแบบโดยเด็กชาย วชิรวิทย์ สามารถ หรือน้องอามานี่ ดีไซด์สุดพิเศษบ่งบอกถึงความเป็นอัตลักษณ์ของศูนย์การค้าเซ็นทรัล ภูเก็ตเฉพาะงานนี้เท่านั้น (ของมีจำนวนจำกัด)


 

         CENTRAL PHUKET Shopping Center has organized “CENTRAL PHUKET Art Exhibition 2019” the Child Painting Auction event, all fund without expenses deduction will be given to Vachira Phuket Hospital and Phuket Panyanukul School. The auction amount is higher than seven hundred thousand baht.

         CENTRAL PHUKET Shopping Center has organized “CENTRAL PHUKET Art Exhibition 2019” during 5th – 14th July, 2019 at the first floor hall venue of Central Phuket Floresta, in order to promote and support Thai person who create the great reputation to Thailand, especially the Thai Art & Culture. Phuket has many artists who have brought this province to be well-known and famous. Most amazing artist is Master Vachirawit Samart, nickname “Armany”, the only 13 years old boy. His fabulous painting can be counted to the professional adult artists, have been public exhibited to not even in Thailand but worldwide.

         Mr. Supoj Rodrueng Na Nongkhai, the Deputy Governor, admired Master Vachirawith Samart or “Armany”, who is only 13 year old boy, one of the artist who presented his paintings in this event and who has been famous and worldwide well-known, created the great reputation to Thailand and Phuket, expanding of Mr. Deputy Governor also admired and express his thankfulness for all great events which have been organized by CENTRAL PHUKET after all this time. The great afford of CENTRAL PHUKET is the excellent dispatch as a private sector to support and pushing forward the Phuket youth remarkable talents to the public. The great honored of Armany was, the fund from selling his painting has been given to Vachira Phuket Hospital without deduction of any expense. This is the great sample to all those Thai youths to be generous, sharing and creating living society.

         CENTRAL PHUKET Shopping Center shall take this opportunity to feature the amazing painting by the little 13 years old artists to all Thai and tourists. All fund from this event will be shared given to Vachira Phuket Hospital, the major provincial hospital. Daily basis this hospital has provided the medical care services to both Thai and foreigners which present Phuket province has been on improving the facilities of the building, medial equipment to be efficiency, modernized and sufficient. The second shared fund will be given to Phuket Panyanukul School, the special school for the Intellectual Disability children.

                   The 3 paintings for auction are ;-

         1st : Pla Kaad (Fighting Fish), the fund from auction is THB200,000 by Mr.Sophon Aikwanich.

         2nd : Phaya Mangkorn (The Dragon King), the fund from auction is THB95,000 by Mr.Jirawuth Assawaprapas

         3rd : Phaya Naak Jed Sean (Seven Head Great Naga), the fund from auction is THB440,000 by Mr.Wanich Aikwanich

         The total fund of auction is THB735,000.-

         This Fund Raising event is not only being the evidence of the great merit afford by those who joined and support this event but also the opportunity to establish and expanding the great Thai Classic Art style, exquisiteness, minuteness of Thai tracery as Chalermchai Kositpipath ‘s unique style, the national artists, Visual Art who is one of a very famous and well-known in Thailand and worldwide.

         The event had been honor opened on 9th July, 2019 by Mr.Supoj Rodrueng Na Nongkai, the Deputy Governor of Phuket Province, who was the  Chairman of the ceremony, together with Miss Wilaiporn Pitimanaaree, the Executive Director, Branch Operation Division, CENTRAL PHUKET Shopping Center, Acting Sub Lieutenant Vikom Jaaktee, Muang Phuket Chief District Officer,  Mrs. Bussaya Jaipieum, Phuket Provincial Public Relation. Mr. Komart Pankerd, Phuket Provincial Culture, Ms.Somjai Suwansuppapana, the Major of Muang Phuket Municipality, Mrs.Jutharat Nilhast, The Deputy Director of Tourism Authority of Thailand, Phuket Office. Ph.Dr.Chalermpong Sukonthaphol, the Director of Vachira Phuket Hospital, the honors guests and Phuket presses as witnesses.

         Special! During 5th to 31st July, 2019, the customer who shop from both Central Phuket Festival and Central Phuket Floresta, the receipt of THB2,000 can be exchange for Armany’s Design Bag, the design indicates of the unique identity of CENTRAL PHUKET Shopping Center, only for this event. (Note : The bags are limited).


#Phuket #Thailand #กินไหนดีภูเก็ต #มีเดียภูเก็ต #ข่าวภูเก็ต #ท่องเที่ยวภูเก็ต #อาหารภูเก็ต #ช้อปปิ้งภูเก็ต #โรงแรมภูเก็ต #อสังหาฯภูเก็ต#เศรษฐกิจภูเก็ต #www.phuketprice.com #ภูเก็ตไพรซ์