ศูนย์จักษุ โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต จัดงานประชุมวิชาการ Basic to Beyond 3rd Andaman Ophthalmology Network 

           ศูนย์จักษุ โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต จัดงานประชุมวิชาการ Basic to Beyond 3rd Andaman Ophthalmology Network โดยได้รับเกียรติจากเครือข่ายจักษุแพทย์ภาคใต้ฝั่งอันดามันเป็นวิทยากร เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ด้านการรักษาผู้ป่วยโรคทางตา ตลอดจนเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่จะช่วยให้การรักษามีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ให้แก่ผู้เข้าร่วมงานจากโรงพยาบาลทั้งภาครัฐและเอกชน โดยมีแพทย์หญิงลลิตา กองสีหา รองผู้อำนวยการโรงพยาบาล เป็นประธานในพิธีเปิด ณ โรงแรมเรเนซองส์ ภูเก็ต รีสอร์ท แอนด์ สปา เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา

#Phuket #Thailand #กินไหนดีภูเก็ต #มีเดียภูเก็ต #ข่าวภูเก็ต #ท่องเที่ยวภูเก็ต #อาหารภูเก็ต #ช้อปปิ้งภูเก็ต #โรงแรมภูเก็ต #อสังหาฯภูเก็ต #เศรษฐกิจภูเก็ต www.phuketprice.com #ภูเก็ตไพรซ์