ศูนย์จักษุ โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต จัดกิจกรรม “ต้อหิน มรดกมืด” เนื่องในสัปดาห์ต้อหินโลก

         ศูนย์จักษุ โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต จัดกิจกรรม “ต้อหิน มรดกมืด” เนื่องในสัปดาห์ต้อหินโลก เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนเห็นความสำคัญของการตรวจคัดกรองโรคต้อหิน ซึ่งสามารถบรรเทาความรุนแรงของโรคได้ หากตรวจพบตั้งแต่ระยะเริ่มเเรก ผ่านการบรรยายให้ความรู้โดย แพทย์หญิงเขมวรรณ เวทยไวกูณฐ์ จักษุแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านกระจกตา, แพทย์หญิงกัลยา เจษฎ์พัฒนานนท์ จักษุแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านต้อหิน และ แพทย์หญิงปัณณรัตน์ เบญจวลีย์มาศ แพทย์เฉพาะทางด้านผิวหนัง โดยมี แพทย์หญิงลลิตา กองสีหา รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิด ณ ห้องประชุมคิง คาร์ล กุสตาฟ ชั้น 3 โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา


#Phuket
#Thailand
#กินไหนดีภูเก็ต
#มีเดียภูเก็ต
#ข่าวภูเก็ต
#ท่องเที่ยวภูเก็ต
#อาหารภูเก็ต
#ช้อปปิ้งภูเก็ต​
#โรงแรมภูเก็ต​
#อสังหาฯภูเก็ต​
#เศรษฐกิจ​ภูเก็ต​
#www.phuketprice.com
#ภูเก็ตไพรซ์