ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต จัดงานประชุมวิชาการ Trauma Day ครั้งที่ 6 ประจำปี 2562

         ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต จัดงานประชุมวิชาการ Trauma Day ครั้งที่ 6 ประจำปี 2562 ภายใต้แนวคิด ก้าวสู่มาตรฐานใหม่ของการรักษาและการดูแลผู้บาดเจ็บกระดูกหัก (New Trend in Orthopaedic Trauma Care) โดยได้รับเกียรติจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและพยาบาลวิชาชีพทั่วประเทศเป็นวิทยากร เพื่อพัฒนาศักยภาพการรักษาพยาบาลผู้บาดเจ็บกระดูกหัก และสร้างเครือข่ายการดูแลระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชนอย่างมีประสิทธิภาพ อันจะเป็นประโยชน์ต่อความปลอดภัยของผู้บาดเจ็บและวงการสาธารณสุขของประเทศต่อไป โดยมี นายแพทย์สุทร บวรรัตนเวช ผู้อำนวยการใหญ่ศูนย์อุบัติเหตุและออร์โธปิดิกส์ ในเครือกรุงเทพดุสิตเวชการ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน และมี นายแพทย์ณรงค์ฤทธิ์ ฮาวรังษี ผู้อำนวยการโรงพยาบาล และ นายแพทย์ทรงฤทธิ์ กมลมาตยากุล ผู้อำนวยการศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน ร่วมให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมคิง คาร์ล คุสตาฟ ชั้น 3 โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต เมื่อวันที่ 26-27 กรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมา


#Phuket #Thailand #กินไหนดีภูเก็ต #ีเดียภูเก็ต #ข่าวภูเก็ต #ท่องเที่ยวภูเก็ต #อาหารภูเก็ต #ช้อปปิ้งภูเก็ต #โรงแรมภูเก็ต #อสังหาฯภูเก็ต#เศรษฐกิจภูเก็ต #www.phuketprice.com #ภูเก็ตไพรซ์