สมาคมกอล์ฟภูเก็ต จับมือ มาเลเซีย อินโดนีเซีย สิงคโปร์​ จัดการแข่งขัน ASEAN TOURISM GOLF TOURNAMENT

         สมาคมกอล์ฟภูเก็ต จับมือ มาเลเซีย อินโดนีเซีย สิงคโปร์​ จัดการแข่งขัน ASEAN TOURISM GOLF TOURNAMENT เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว และเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักกอล์ฟมาเลเซีย อินโดนีเซีย สิงคโปร์ ไทย และประเทศในกลุ่มอาเซียน

         เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม​ 2562​ เวลา 14.00 น. ณ สนามกอล์ฟ ล็อค ปาล์ม กอล์ฟ คลับ อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต สมาคมกอล์ฟภูเก็ต โดยมี นายสัมพันธ์ แสงสุวรรณ  นายกสมาคมกอล์ฟภูเก็ต, นายสัจจพล ทองสม เลขานุการสมาคมกอล์ฟภูเก็ต เป็นตัวแทนจัดการแข่งขันฝ่ายไทย, มีดาโต๊ะชาฮาลีมาน ประธานรัฐปาหัง นายกสมาคมกอล์ฟปาหัง และ พันเอกจามาล ประธานรัฐยะโฮร์ นายกสมาคมกอล์ฟยะโฮร์ ตัวแทนจัดการแข่งขันฝ่ายมาเลเซีย ได้ร่วมกันแถลงข่าว ในรายการจัดการแข่งขัน ASEAN TOURISM GOLF TOURNAMENT เพื่อส่งเสริมทางด้านการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต และสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักกอล์ฟมาเลเซีย อินโดนีเซีย สิงคโปร์ ไทย และประเทศในกลุ่มอาเซียน

         นายสัมพันธ์ แสงสุวรรณ นายกสมาคมกอล์ฟภูเก็ต กล่าวว่า การจัดการแข่งขัน ASEAN TOURISM GOLF TOURNAMENT ในครั้งนี้ ถือเป็นครั้งแรกที่ประเทศมาเลเซีย อินโดนีเซีย และ ประเทศไทย ร่วมกันจัดขึ้น เพื่อเปิดโอกาสให้นักกอล์ฟมือสมัครเล่น ได้เข้าแข่งขันเก็บประสบการณ์ พัฒนาทักษะการเล่นกอล์ฟ และเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักกอล์ฟ ส่งเสริมกีฬากอล์ฟของทั้งสามประเทศให้มีความแพร่หลาย

         นอกจากนี้ ยังเป็นการโปรโมทสถานที่ท่องเที่ยวของทั้งสามประเทศโดยเฉพาะจังหวัดภูเก็ต เมืองท่องเที่ยวอันดับต้นของประเทศไทย โดยในช่วงของการจัดการแข่งกันนอกจากนักกอล์ฟกว่า 100 ชีวิตแล้ว คาดว่าน่าจะมีผู้ติดตาม และผู้สนใจจากประเทศต่าง ๆ เดินทางเข้ามาชมการแข่งขัน และจับจ่ายใช้สอยในจังหวัดภูเก็ต อันจะเป็นผลดีต่อการท่องเที่ยวชุมชนในพื้นที่

         สำหรับ การจัดการแข่งขัน ASEAN TOURISM GOLF TOURNAMENT ในครั้งนี้ จะจัดขึ้นทั้งหมด 4 รายการ โดยประเทศไทย มาเลเซีย และอินโดนีเซีย จะหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพ โดยรายการแรก ครั้งที่ 1 จะจัดขึ้นที่จังหวัดภูเก็ต ในวันที่ 1 ธันวาคม 2562 โดยใช้สนามภูเก็ต คันทรีคลับ เป็นสนามแข่งขัน ครั้งที่ 2 จะจัดขึ้นที่ประเทศอินโดนีเซีย ในเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ครั้งที่ 3 จะจัดขึ้นที่ประเทศมาเลเซีย ในเดือนมิถุนายน 2563 และครั้งที่ 4 จะวนกลับมาจัดที่จังหวัดภูเก็ตอีกครั้ง ในช่วงเดือนกันยายน 2563 รวมถึงรายได้ในส่วนของการจัดการแข่งขันเฉพาะที่จังหวัดภูเก็ตนั้น หลังหักค่าใช้จ่าย ส่วนหนึ่งจะมอบให้แก่กองทุนพัฒนาเด็กชนบทจังหวัดภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีอีกด้วย.

#Phuket #Thailand #กินไหนดีภูเก็ต #มีเดียภูเก็ต #ข่าวภูเก็ต #ท่องเที่ยวภูเก็ต #อาหารภูเก็ต #ช้อปปิ้งภูเก็ต #โรงแรมภูเก็ต #อสังหาฯภูเก็ต #เศรษฐกิจภูเก็ต www.phuketprice.com #ภูเก็ตไพรซ์