สำนักงานอัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดภูเก็ต จัดกิจกรรม “วิ่งเพื่อเด็ก วิ่งเพื่อสตรี ไม่มีความรุนแรง”

          เมื่อวันนี้ 11 มกราคม 2562 เวลา 10.00 น.ที่ผ่านมา ณ ถลางมณีครามจังหวัดภูเก็ต นายตะวัน สุขยิรัญ อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย นายภูมิกิตติ์ รักแต่งาม นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต นายชนาสิษฐ์ เชี่ยวชาญพิพัฒน์ กรรมการผู้จัดการถลางมณีคราม และว่าที่ร้อยเอกอัครเรศ กิ่งแก้ว รองนายกเทศมนตรีตำบลฉลอง ร่วมแถลงข่าวการจัดกิจกรรม “ วิ่งเพื่อเด็ก วิ่งเพื่อสตรี ไม่มีความรุนแรง ”

          นายตะวัน สุขยิรัญ อัยการคุ้มครองสิทธิ กล่าวว่า ตามภารกิจและหน้าที่ของสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ และช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดภูเก็ต มุ่งเน้นที่จะป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็กและสตรี ในจังหวัดภูเก็ต โดยได้ร่วมกันสร้างภาคีเครือข่ายความร่วมมือ เพื่อลดระดับ ปัญหา และสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องในการยุติความรุนแรงในครอบครัว เพื่อเป็นการสานต่อแนวพระราชดำริของพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ที่ทรงเป็นองค์นำในการสร้างความตระหนักให้ประชาชนเห็นถึง การกระทำความรุนแรงต่อเด็กและสตรี เป็นรูปแบบหนึ่งของการละเมิดสิทธิมนุษยชน และปัญหาสังคมไม่ใช่ปัญหาส่วนตัวอีกต่อไป เพื่อเป็นการสร้างกลไกล ความร่วมมือของทุกภาคส่วน สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมาย การบังคับคดีจังหวัดภูเก็ต และคณะกรรมการโครงการอัยการประสานสหวิชาชีพ ชุมชนและโรงเรียน ขจัดความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็กประจำปี 2562 ของจังหวัดภูเก็ต ภายใต้ความร่วมมือของสำนักงานอัยการจังหวัดภูเก็ต สำนักงานอัยการคดีศาลแขวงภูเก็ต สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต สำนักงานคดีปกครองภูเก็ต สำนักงานคดีแรงงานภาค 8 และได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานอัยการภาค 8 และสำนักงานอัยการสูงสุด จึงได้จัดกิจกรรมวิ่งรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรีภายใต้ชื่อ ” วิ่งเพื่อเด็ก วิ่งเพื่อสตรี ไม่มีความรุนแรง “ เพื่อสร้างความร่วมมือและกระตุ้นให้สังคมหันมาให้ความสนใจในการยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรีในจังหวัดภูเก็ตรวมถึงสร้างรูปแบบกิจกรรมการออกกำลังกายซึ่งเป็นการส่งเสริมสุขภาพ และสร้างภูมิต้านทานด้วยการออกกำลังกายเดินและวิ่ง

       สำหรับ​ การจัดกิจกรรมดังกล่าว ได้กำหนดจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 27 มกราคม 2562 ณ ถลางมณีคราม ถนนเจ้าฟ้า 69 ตำบลฉลอง โดยเส้นทางการวิ่งได้แบ่งออกเป็น 3 ระยะ คือ เส้นทางประเภท Mini Cross Country ระยะทาง 12.4 กิโลเมตร ซึ่งเป็นเส้นทางที่วิ่งสลับบนถนนและทางดินเหมาะสำหรับนักวิ่งที่ชื่นชอบการวิ่งบนเขาลาดชัน ส่วนประเภทที่สอง คือ Fun Run ระยะทาง 5 กิโลเมตร เริ่มต้นจากถลางมณีคราม และวิ่งรอบเขื่อนจนครบรอบ และกลับมาที่ถลางมณีคราม เหมาะกับนักวิ่งที่ต้องการวิ่งเรื่อยๆสบายๆ ชมบรรยากาศและอากาศดี และประเภทที่สาม คือ Healthy Walk ระยะทาง 3 กิโลเมตร เริ่มต้นจากถลางมณีครามและวิ่งขึ้นบริเวณสันเขื่อน และกลับมาที่ถลางมณีครามเหมาะสำหรับนักวิ่ง ครอบครัวที่มีเด็กเล็ก และเน้นกิจกรรมสัมพันธ์ในครอบครัวเป็นหลัก

         ส่วนผู้ที่สนใจสมัครร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ สามารถ​ติดต่อได้ที่ สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดี จังหวัดภูเก็ต หรือ โทร 076-212-279