หลัง 35 ดูแลตนเอง วางแผนตั้งครรภ์

          หลัง 35 ดูแลตนเอง วางแผนตั้งครรภ์โดยนายแพทย์อรรถพล จิตต์วิวัฒน์ สูติแพทย์ เวชศาสตร์มารดาและทารก ศูนย์สุขภาพสตรี โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต ให้สัมภาษณ์เรื่องตั้งครรภ์หลัง 35 เสี่ยงอะไรบ้างในรายการ Doctor On Air ทางสถานีวิทยุ 97 Mazz Radio เพื่อให้ความรู้เรื่องปัจจัยเสี่ยง ภาวะแทรกซ้อนที่เกิดขึ้นตามอายุ และวิธีการตรวจสุขภาพของทารกในครรภ์ พร้อมแนะนำให้ผู้ที่มีอายุ 35 ปีขึ้นที่ต้องการตั้งครรภ์ เข้ารับการตรวจสุขภาพโดยแพทย์เฉพาะทาง เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2562 ที่ผ่านมา

#Phuket #Thailand #กินไหนดีภูเก็ต #มีเดียภูเก็ต #ข่าวภูเก็ต #ท่องเที่ยวภูเก็ต #อาหารภูเก็ต #ช้อปปิ้งภูเก็ต #โรงแรมภูเก็ต #อสังหาฯภูเก็ต #เศรษฐกิจภูเก็ต www.phuketprice.com #ภูเก็ตไพรซ์