อายุมาก…วุ้นตาเสื่อมมาเยือน

         โดย แพทย์หญิงกัลยา เจษฎ์พัฒนานนท์ จักษุแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคต้อหิน  ศูนย์จักษุ โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต ให้ สัมภาษณ์เรื่องวุ้นน้ำในลูกตาเสื่อม ในรายการ Doctor On Air ทางสถานีวิทยุ 97 Mazz Radio เพื่อให้ความรู้ที่ถูกต้องถึงปัจจัยเสี่ยงของโรคที่มักเกิดในผู้ที่มีอายุ 40 ปีขึ้นไป หรืออาจมีปัจจัยกระตุ้นให้เกิดภาวะดังกล่าวเร็วขึ้น พร้อมส่งเสริมให้ตรวจสุขภาพตาเป็นประจำทุกปี เพื่อลดภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้นได้ เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา

 

#Phuket #Thailand #กินไหนดีภูเก็ต #มีเดียภูเก็ต #ข่าวภูเก็ต #ท่องเที่ยวภูเก็ต #อาหารภูเก็ต #ช้อปปิ้งภูเก็ต #โรงแรมภูเก็ต #อสังหาฯภูเก็ต#เศรษฐกิจภูเก็ต www.phuketprice.com #ภูเก็ตไพรซ์