เตรียมรับมือ – ป้องกันตัวจากโรคชิคุนกุนยา

         โดย แพทย์หญิงอุบลพันธ์ บุพพาจารย์ธรรม อายุรแพทย์โรคติดเชื้อ คลินิกอายุรกรรมทั่วไป โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต ให้สัมภาษณ์เรื่องโรคชิคุนกุนยา โรคที่มากับยุงตัวร้าย ในรายการ Doctor On Air ทางสถานีวิทยุ 89.75 Radio Trip เพื่อสร้างความตระหนักให้ประชาชนเห็นถึงความรุนแรงของโรค และอาการแสดงที่มีความคล้ายคลึงกับโรคไข้เลือดออก ซึ่งพบได้ทั้งในเด็กและผู้ใหญ่  ตลอดจนวิธีการป้องกันตนเองและคนรอบข้างเพื่อให้ห่างไกลจากโรค เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมา


#Phuket
#Thailand
#กินไหนดีภูเก็ต
#มีเดียภูเก็ต
#ข่าวภูเก็ต
#ท่องเที่ยวภูเก็ต
#อาหารภูเก็ต
#ช้อปปิ้งภูเก็ต​
#โรงแรมภูเก็ต​
#อสังหาฯภูเก็ต​
#เศรษฐกิจ​ภูเก็ต​
#www.phuketprice.com
#ภูเก็ตไพรซ์