เทคโนโลยีทันตกรรม CEREC

          เทคโนโลยีทันตกรรม CEREC โดยทันตแพทย์หญิงทิพาพัฒน์ อรรถธรรม ผู้เชี่ยวชาญด้านการบูรณะฟันเพื่อความสวยงาม ศูนย์ทันตกรรมโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต ให้สัมภาษณ์เรื่อง CEREC นวัตกรรมเพื่อการบูรณะฟันที่ดีกว่า ในรายการ Doctor On Air ทางสถานีวิทยุ 89.75 Radio Trip ให้ความรู้เรื่อง CEREC เทคโนโลยีในการผลิตชิ้นงานสำหรับการบูรณะฟันด้วยเซรามิก ที่ช่วยให้การบูรณะฟันมีความแข็งแรง และใกล้เคียงฟันธรรมชาติมากยิ่งขึ้น พร้อมส่งเสริมให้ประชาชนตรวจสุขภาพฟันเป็นประจำทุก 6 เดือน เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมา