เทศบาลตำบลศรีสุนทร จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562

        เมื่อเวลา 08.30 น.วันที่ 12/1/62 ทีผ่านมา ที่สวนนวมินทรราชา 87 พรรษา (ขุมน้ำบางมะรวน) นายวรวุฒิ ทรงยศ นายกเทศมนตรีตำบลศรีสุนทร เป็นประธานเปิดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2562 โดยมี นางติ๋วรัตน์ ตันพงศ์เจริญ ปลัดเทศบาล พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสมาสภาเทศบาล พนักงาน ครู นักเรียน หน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชนในพื้นที่ตำบลศรีสุนทร พี่น้องประชาชน และน้องๆหนูๆ ที่มาร่วมงาน ร่วมในพิธีเปิดในครั้งนี้

        นายวรวุฒิ ทรงยศ นายกเทศมนตรีตำบลศรีสุนทร กล่าวว่า เทศบาลตำบลศรีสุนทรได้เล็งเห็นความสำคัญของเด็กและเยาวชนที่จะเติบโตขึ้นมาเป็นอนาคตของชาติ จึงได้จัดกิจกรรมวันเด็กขึ้นเพื่อให้เยาวชนได้ตระหนักและเห็นความสำคัญของตนเอง ส่งเสริมพัฒนาการ การเรียนรู้ของเด็ก ให้เด็กได้แสดงออกถึงความสามารถในกิจกรรมต่างๆและเพื่อให้ผู้ใหญ่ได้เห็นความสำคัญของเด็กซึ่งเด็กอนาคต ของชาติต่อไป

       นายวรวุฒิ กล่าวอีกว่า สำหรับในปีนี้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ให้คำขวัญวันเด็กแห่งชาติปี 2562 ว่า “เด็ก เยาวชน จิตอาสา ร่วมพัฒนาชาติ” ซึ่งวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 ตรงกับวันเสาร์ที่ 12 มกราคม 2562

         สำหรับกิจกรรมทีจัดให้เด็กๆได้ร่วมสนุกและรับของรางวัลนั้นมีตั้งแต่ เกมส์มัจฉาพาโชค ระบายสีปูนพลาสเตอร์ ซุ้มวาดภาพการ์ตูน การแสดงกายกรรม ร่วมสนุกกับ ซุ้มกิจกรมของ ชมรม to be number 1 บ้านลิพอนเขาล้าน ซุ้มกิจกรรมจาก สพสต.ศรีสุนทร ซุ้มกิจกรรมจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนพื้นที่ตำบลในพื้นนที่อีกมากมายนอกจากนี้ยังมีอาหารและเครื่องดื่มฟรีตลอดงาน