“เท้าเราสำคัญ เราจะต้องดูแลเท้าเราทุกวัน”

         โดย นายแพทย์วิภู สมสุข แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคเท้าและข้อเท้า ศูนย์กระดูกและข้อโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต ให้สัมภาษณ์เรื่อง กลุ่มของโรคเท้าในผู้สูงอายุ ในรายการ Doctor On Air ทางสถานีวิทยุ 97 Mazz Radio และ 106.5 Yesterday เพื่อให้ความรู้เรื่องโรคเท้าที่เกิดจากความเสื่อมของเท้า โรคเท้าที่เกิดจากอุบัติเหตุ และความผิดปกติของเท้า พร้อมข้อควรปฏิบัติในการดูแลทำความสะอาดเท้าในผู้สูงอายุ รวมถึงการบริหารข้อเท้าและเท้า เพื่อให้ห่างไกลโรค เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562 ที่ผ่านมา


#Phuket
#Thailand
#กินไหนดีภูเก็ต
#มีเดียภูเก็ต
#ข่าวภูเก็ต
#ท่องเที่ยวภูเก็ต
#อาหารภูเก็ต
#ช้อปปิ้งภูเก็ต​
#โรงแรมภูเก็ต​
#อสังหาฯภูเก็ต​
#เศรษฐกิจ​ภูเก็ต​
#www.phuketprice.com
#ภูเก็ตไพรซ์