เปิดการฝึกซ้อมบนโต๊ะจำลอง (Table Top Exercise) ตามแผนฉุกเฉิน ทภก. ประจำปีงบประมาณ 2562

            วันที่ 9 ก.ค.62 เวลา 10.00 น. นายวิจิตต์ แก้วไทรเทียม รภก.(ปร.) เป็นประธานเปิดการฝึกซ้อมบนโต๊ะจำลอง (Table Top Exercise) ตามแผนฉุกเฉิน ทภก. ประจำปีงบประมาณ 2562 เพื่อให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้ดำเนินการฝึกซ้อมทั้งการวางแผน การควบคุมสั่งการ การประสานงาน เมื่อเกิดเหตุการณ์ขึ้นจริง โดยจำลองสถานการณ์สมมุติเหตุการณ์ “การกู้ภัยอากาศยานอุบัติเหตุทางทะเล” บนโต๊ะจำลอง ในการนี้ ผู้บริหารและพนักงาน ทภก., หน่วยงานราชการ, สายการบิน เข้าร่วมการฝึกซ้อมฯครั้งนี้ ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 5 อาคารสำนักงานท่าอากาศยานภูเก็ต

***************
ส่วนกิจการพิเศษและมวลชนสัมพันธ์
ท่าอากาศยานภูเก็ต
โทร. 0 7635 1520
โทรสาร 0 7632 7478

#Phuket #Thailand #กินไหนดีภูเก็ต #มีเดียภูเก็ต #ข่าวภูเก็ต #ท่องเที่ยวภูเก็ต #อาหารภูเก็ต #ช้อปปิ้งภูเก็ต #โรงแรมภูเก็ต #อสังหาฯภูเก็ต#เศรษฐกิจภูเก็ต #www.phuketprice.com #ภูเก็ตไพรซ์