เปิดโครงการ HKT Love Phuket Culture ประจำปี 2562 (การจัดทำผ้าบาติก)

          วันที่ 4 มิ.ย.62 เวลา 09.00 น. นายวิจิตต์ แก้วไทรเทียม รภก.(ปร.) เป็นประธานเปิดโครงการ HKT Love Phuket Culture ประจำปี 2562 (การจัดทำผ้าบาติก) จากชุมชนบ้านไม้ขาว โดยมีผู้โดยสาร บริษัทสายการบิน ผู้ประกอบการ พนักงานลูกจ้าง ทภก. เข้าร่วมโครงการฯ เป็นจำนวนมาก ในการนี้ รภก.(ปร.) ได้ให้เกียรติเพ้นท์ลวดลายลงบนผ้าบาติก ทั้งนี้ กิจกรรมฯ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 4 – 6 มิ.ย.62 เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้องพักผู้โดยสารขาออกภายในประเทศ ทภก.

*******************
ส่วนกิจการพิเศษและมวลชนสัมพันธ์
ท่าอากาศยานภูเก็ต
โทร. 0 7635 1520
โทรสาร 0 7632 7478

————————————————-
#Phuket #Thailand #กินไหนดีภูเก็ต #มีเดียภูเก็ต #ข่าวภูเก็ต #ท่องเที่ยวภูเก็ต #อาหารภูเก็ต #ช้อปปิ้งภูเก็ต #โรงแรมภูเก็ต #อสังหาฯภูเก็ต#เศรษฐกิจภูเก็ต #www.phuketprice.com #ภูเก็ตไพรซ์