เผยปรับภูมิทัศน์ป่าตอง เป็นเมืองแห่งการเดิน

          “เฉลิมลักษณ์” นายกเล็กเมืองป่าตอง เผยโครงการเนรมิตให้ป่าตองเป็นเมืองแห่งการเดิน ด้วยการจัดสรรงบประมาณปรับผิวจราจร ทางเท้า ปลูกต้นไม้ยืนต้นสร้างความร่มรื่นให้ถนน 9 สายในป่าตอง เพื่อให้นักท่องเที่ยวเดินกระจายไปทุกมุมของเมืองป่าตอง สร้างเศรษฐกิจที่ดีอย่างยั่งยืน

            น.ส.เฉลิมลักษณ์ เก็บทรัพย์ นายกเทศมนตรีเมืองป่าตอง เปิดเผยว่า ป่าตองเป็นเมืองท่องเที่ยวระดับโลก ที่แต่ละปีจะมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก จากความสวยงามของทะเลป่าตอง ความสวยงามของเมืองป่าตอง ทางเทศบาลเมืองป่าตองภายใต้การบริหารของตนนั้น ต้องการที่จะทำให้เมืองป่าตองมีความสวยงานยิ่งๆ ขึ้นไปอีก รวมทั้งต้องการทำให้เมืองป่าตองเป็นเมืองแห่งการเดิน เพราะมองว่าเมืองท่องเที่ยวระดับโลกนั้น จะต้องเป็นเมืองที่มีความสวยงาม เป็นระเบียบ สะอาด มีสิ่งแวดล้อมที่ดี และทรัพยากรธรรมชาติที่สวยงาม จึงได้พยายามที่จะสร้างให้เมืองป่าตองในรัศมี 5.4 ตารางกิโลเมตร เป็นเมืองที่มีความสวยงาม ร่มรื่น น่าเที่ยว น่าอยู่อาศัย และเป็นเมืองแห่งการเดิน ที่นักท่องเที่ยวสามารถเดินเชื่อมกันได้ในถนนทุกสายของป่าตอง

          โดยทางเทศบาลเมืองป่าตองได้วางแผนที่จะทำให้ป่าตองเป็นเมืองแห่งการเดิน ด้วยการจัดสรรงบประมาณในแต่ละปี มาดำเนินการในส่วนของการปรับปรุงผิวจราจร และทางเดินเท้า ให้สวยงาม สามารถเดินได้โดยไม่มีสิ่งกีดขวาง และสามารถที่เดินเชื่อมต่อกันได้ในถนนทุกสายของป่าตอง ที่เป็นถนนสายหลักๆ 9 สาย ด้วยกัน เพื่อเดินไปสู่เป้าหมายป่าตองเมืองแห่งการเดิน

           โดยขณะนี้ ทางเทศบาลเมืองป่าตองได้เริ่มดำเนินการปรับผิวจราจรและปรับปรุงทางเท้าในถนนหลายๆ สายแล้ว ตั้งแต่ปีที่ผ่านมา เช่น ถนนสวัสดิรักษ์ ถนนหาดป่าตอง ถนนไสน้ำเย็น ถนนร่วมใจพัฒนา ถนนบางลา ถนนรัตนโกสิน 200 ปี และในปีงบประมาณ 2563 ที่จะถึงนี้ เทศบาลเมืองป่าตองได้ตั้งงบประมาณที่จะดำเนินการเพิ่มเติมในถนนสายทวีวงศ์ ซึ่งเป็นถนนสายหน้าหาดป่าตอง หลังจากที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคดำเนินการนำสายไฟฟ้าและสายสื่อสารต่างๆ ลงดินให้แล้วเสร็จตามแผนที่กำหนดไว้ ภายในเดือนมีนาคมปีหน้า หลังจากนั้นทางเทศบาลเมืองป่าตองก็จะเข้าไปดำเนินการปรับผิวจราจรและทางเท้าทันที โดยได้มีการออกแบบรายละเอียดการและงบประมาณรอไว้แล้ว ซึ่งตามแบบที่กำหนดไว้นั้น จะดำเนินการทั้งในส่วนของผิวจราจร ทางเท้า ไฟฟ้าแสงสว่าง และปรับภูมิทัศน์ ถนนทวีวงศ์ทั้งสายระยะทางประมาณ 3 กิโลเมตร ตั้งแต่สะพานคอรัลบีช ไปจนถึงสามแยกแหลมเพชร ซึ่งต้องใช้งบประมาณ 70-80 ล้านบาท แต่ในเบื้องต้นทางเทศบาลจะดำเนินการในส่วนที่จำเป็นก่อน คือ ผิวจราจรและทางเท้า ซึ่งคาดว่าจะต้องใช้งบประมาณ 40 ล้านบาท

          นอกจากนี้แล้ว ทางเทศบาลจะดำเนินการปรับผิวจราจรและทางเท้าในถนนสายหลักของป่าตองทั้ง 9 สาย และหลังจากนั้น ในปีงบประมาณ 2564 จะเข้าไปดำเนินการถนนในชุมชนอีกหลายๆ สาย เช่น ถนนพระบารมี ถนนพระพิสิษฐ์กรณี ถนนนาใน หลังจากที่ทางเทศบาลเข้าไปทำความเข้าใจกับชาวบ้านที่รุกล้ำทางเท้าในถนนบางสาย

          นายกเทศมนตรีเมืองป่าตอง กล่าวต่อว่า เพื่อสนับสนุนให้นักท่องเที่ยวที่มาป่าตองเดินมากขึ้น และการเดินในเมืองป่าตองไม่ร้อนจนเกินไป ทางเทศบาลมีเป้าหมายที่จะ การเดินมีเป้าหมายที่จะปลูกต้นไม้ยืนต้นในถนนทุกสายเพิ่มเติม เพื่อสร้างความร่มรื่น ความสวยงาม ลดมลพิษ โดยในปี 63 นี้ จะปลูกต้นไม้ยืนต้นตลอดทั้งสายของถนนสาย ก และทยอยปลูกในถนนสายอื่นๆ ต่อไป

          “เป้าหมายของเทศบาลต้องการทำให้ถนนทุกสายในป่าตอง โดยเฉพาะถนนสายหลักทั้ง 9 สาย เป็นถนนที่นักท่องเที่ยวสามารถเดินเชื่อมต่อกันได้เป็นใยแมงมุม เพราะการที่นักท่องเที่ยวสามารถเดินได้ในถนนทุกสายจะทำให้นักท่องเที่ยวสามารถเดินไปยังจุดต่างๆ ของป่าตองได้อย่างสะดวก ทำให้เศรษฐกิจของป่าตองกระจายอย่างทั่วถึงไม่กระจุกตัวอยู่เฉพาะเส้นหน้าหาดเท่านั้น และที่สำคัญผิวจราจร หลุมและบ่อต่างๆ บนถนนจะได้รับการปรับปรุง ทางเท้าสวยงาม เมืองมีความร่มรื่นมากขึ้น ป่าตองก็จะเป็นเมืองท่องเที่ยวที่สวยงาม เศรษฐกิจดี น่าเที่ยว และน่าอยู่อาศัยอย่างยั่งยืน” นายกเทศมนตรีเมืองป่าตอง กล่าวในที่สุด

#Phuket #Thailand #กินไหนดีภูเก็ต #มีเดียภูเก็ต #ข่าวภูเก็ต #ท่องเที่ยวภูเก็ต #อาหารภูเก็ต #ช้อปปิ้งภูเก็ต #โรงแรมภูเก็ต #อสังหาฯภูเก็ต#เศรษฐกิจภูเก็ต #www.phuketprice.com #ภูเก็ตไพรซ์